Storbandprisen

Norsk jazzforum vil gjennom en egen storbandpris synliggjøre personer og/eller miljøer som har hatt en særlig betydning for storbandlivet i Norge. Det er også viktig å sette fokus på hvilken betydning storbandmiljøet har for Norsk jazz generelt. Storbandprisen ble første gang utlyst i 2010. Storbandmiljøet nominerer selv kandidater til prisen. Tidligere vinnere er Odd Fossum (2010), Audun Dertz (2011), Odd R. Antonsen (2012), Romerike Storbandfestival (2013), Jon Gunnar Tovsrud (2014), Beate Elstad (2015), Tore Bråthen (2016), Marius Stenberg (2017), Shannon Mowday (2018) og Gunnar Gustavsen (2019) .

Kriterier
Det viktigste generelle kriteriet er at den/de som mottar prisen har vært med på å skape ringvirkninger som har betydning for et større miljø. Kandidatene vurderes også ut fra hvilken innvirkning de har på miljøet utover det musikalske. De må være ildsjeler som både spiller en rolle for det sosiale, så vel som det musikalske.
Utover dette kan også kriterier som rekruttering, bidrag til å høyne det musikalske nivået, hvor lenge man har vært aktiv i miljøet og hvilken rolle man spiller for miljøet i dag ha betydning. Vektleggingen av disse er noe avhengig av hvilke kandidater man har å velge mellom. Derfor kan kriteriene og vektleggingen av dem forandre seg noe fra år til år.

I 2019 ble Storbandprisen tildelt Gunnar Gustavsen.
I Norsk jazzforums begrunnelse for Storbandprisen 2019 heter det:
«Årets prisvinner er ikke en som har som vane å fremheve seg selv på noen måte, men er en ildsjel som har hatt og fortsatt har enorm betydning for sitt lokale jazz- og musikkliv. Årets prisvinner har i en lang årrekke vært en pådriver for sitt storband, og nevnes som hovedgrunnen til at de kan se tilbake på kontinuerlig drift siden slutten av 60-tallet, og at de fortsatt har høy aktivitet i dag. Han har selv tatt ansvar for at bandet har hatt et fungerende repertoar, ved å lage arrangementer tilpasset den til enhver tid aktuelle besetning, og han har tilbragt utallige timer ved siden av grammofon- og kassettspillere for å plukke låter, og lage komplette storbandarrangementer på øret.
I tillegg til å spille i storbandet, har årets prisvinner fungert som inspirator, dirigent, hjelpedirigent og instruktør i alle år. Han har vært solist med sin trombone i en rekke sammenhenger både i og utenfor storbandet, og han var med på å levere bestillingsverket til Nordnorsk Jazzforums 25-årsjubileum under festspillene i Harstad i 1994.
Årets prisvinner har vært, og er fremdeles, en pådriver for jazzmiljøet lengst nord i landet. Han har hele tiden arbeidet for jazzen og fellesskapets beste, og han har i mange år også vært pådriver som styremedlem i Montenegro Jazzklubb, spilt i ulike band i ulike sammenhenger, og har hele tiden arbeidet aktivt for jazzmiljøet både lokalt i Hammerfest, og i hele Finnmark.
Det er med stor glede Norsk jazzforum deler ut Storbandprisen 2019 til bandleder, arrangør og trombonist Gunnar Gustavsen i Hammerfest Storband!»


Gunnar Gustavsen mottok Storbandprisen 2019 av Hilde Høgseth fra Norsk jazzforums styre. Foto: Halvor Gudim

 

 

 

 

 

Fra forsiden

Nyhet

Kongens fortjenstmedalje til Rolf S. Grundesen

Rolf Stian Grundesen er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin mangeårige innsats for norsk jazz. Tildelingen fant sted i Tønsberg 11. juni ved byens ordfører, Anne Rygh Pedersen.

Nyhet

Søk deltakelse i Nordic Jazz Comets 2022

Det nordiske samarbeidsprosjektet Nordic Jazz Comets presenterer hvert år fem band for internasjonal bransje og publikum. Nå er det åpent for å søke om deltakelse i Nordic Jazz Comets 2022 som arrangeres i København i februar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev