Frifond

Frem til våren 2017 gikk Norsk jazzforums Frifond-ordning parallelt med Ad Hoc-ordningen, med lik behandlingshyppighet og felles søknadsskjema. Fordi Norsk Musikkråd, som bevilger Frifond-midlene til oss, har endret på sine retningslinjer, og fordi vi ser et behov for å tydeliggjøre skillet mellom Frifond og Ad Hoc, vil ordningen se annerledes ut fra nå av.

Frifond har fire søknadsfrister:  15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.

NB: Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mer Frifond-midler til utdeling i 2017. For prosjekter med oppstart på nyåret kan man forholde seg til fristen 15. november.

De viktigste punktene å merke seg ved Frifond er følgende:

 • Frifond-søknadene vil bli behandlet fire ganger i året. Søknadsfristene vil bli offentliggjort i god tid.
 • Frifond-midlene skal gå til å stimulere barn og unges kulturaktivitet og deltakelse lokalt. Det vil si at det ikke vil gis tilskudd til turneer. Det vil heller ikke gis tilskudd til prosjekter med forankring i utlandet.
 • Frifond-midlene kan ikke gå til prosjekter som er organisert eller initiert av det offentlige (bl.a. skole og kulturskole)
 • Frifond-midlene kan ikke gå til eget honorar

Frifond er midler som skal gå til å øke kulturaktivitet lokalt blant ungdommer. Det betyr at det går an å søke midler til prosjekter, konserter og andre arrangementer der ungdom under 26 år er involvert, enten som utøvere, deltakere eller publikum. Prosjektet må være av musikalsk art.

Hvem kan søke:

Musikere
En musiker som har et prosjekt eller arrangement der deltakerne og/eller publikum er barn og unge under 26 år kan få Frifond-midler.

Band kan søke om Frifond-midler hvis:

 • Bandet spiller sammen på fast basis. Med det menes at det ikke gis støtte til bandprosjekter som er satt sammen for anledningen.
 • Bandet består tre medlemmer eller flere, og minst ett av medlemmene er under 26 år.
 • Den som søker må være medlem av Norsk jazzforum.

Prosjektet det søkes som penger til må være lokalt forankret. Det kan for eksempel bety:

 • At et band setter opp en konsert på det stedet der flesteparten av bandmedlemmene bor.
 • En innspilling på stedet der flesteparten av bandmedlemmene bor.
 • At et band setter opp et prosjekt på stedet bare ett av medlemmene bor, men der prosjektet involverer lokale ungdommer under 26 år. For eksempel innspilling i studio med unge, lokale teknikere, med påfølgende konsert med unge arrangører og /eller et ungt publikum.

Det vil ikke bli gitt Frifond-midler til:

 • Turneer
 • Kjøp av utstyr (instrumenter, forsterkere)
 • Produksjon av merchandise

Storband

Storband der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år kan få Frifond-midler. Det kan søkes om støtte til konserter, seminarer og andre aktiviteter og prosjekter. Prosjektet må være lokalt forankret. Det vil si at det må foregå innenfor kommunen storbandet er registrert. Unntaket er hvis det er en klar barne- og ungdomsprofil på arrangementet, og det henvender seg til unge under 26 år lokalt der det finner sted.

Det kan ikke søkes om støtte til kjøp av utstyr.

Arrangører
Prosjekter eller arrangementer der profilen er at deltakerne og/eller publikum er barn og unge under 26 år kan få Frifond-midler. Består prosjektet av utelukkende profesjonelle musikere, er det et krav at det henvender seg spesifikt til et ungt publikum.

En fullstendig liste over retningslinjer finner du her.

Søknadsskjema finner du her.
Rapportskjema finner du her.

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

Fra forsiden

Nyhet

Nominering til Årets jazzklubb 2018

Årets jazzklubb 2018 vil bli offentliggjort under Vinterjazz, som finner sted i månedsskiftet januar/februar. Nå er det på tide å nominere aktuelle kandidater.

Meld deg på vårt nyhetsbrev