Frifond

Frem til nylig har Norsk jazzforums Frifond-ordning løpt parallelt med Ad Hoc-ordningen, med lik behandlingshyppighet og felles søknadsskjema. Fordi Norsk Musikkråd, som bevilger Frifond-midlene til oss, har endret på sine retningslinjer, og fordi vi ser et behov for å tydeliggjøre skillet mellom Frifond og Ad Hoc, vil ordningen se annerledes ut fra nå av.

Blant annet vil det heretter være fire ordinære Frifond-behandlinger i året, og neste søknadsfrist er 15. mai. Deretter er det frist 15. august og 15. november.

De viktigste punktene å merke seg ved Frifond er følgende:

 • Frifond-søknadene vil bli behandlet fire ganger i året. Søknadsfristene vil bli offentliggjort i god tid.
 • Frifond-midlene skal gå til å stimulere barn og unges kulturaktivitet og deltakelse lokalt. Det vil si at det ikke vil gis tilskudd til turneer. Det vil heller ikke gis tilskudd til prosjekter med forankring i utlandet.
 • Frifond-midlene kan ikke gå til prosjekter som er organisert eller initiert av det offentlige (bl.a. skole og kulturskole)
 • Frifond-midlene kan ikke gå til eget honorar

Frifond er midler som skal gå til å øke kulturaktivitet lokalt blant ungdommer. Det betyr at det går an å søke midler til prosjekter, konserter og andre arrangementer der ungdom under 26 år er involvert, enten som utøvere, deltakere eller publikum. Prosjektet må være av musikalsk art.

Hvem kan søke:

Musikere
En musiker som har et prosjekt eller arrangement der deltakerne og/eller publikum er barn og unge under 26 år kan få Frifond-midler.

Band kan søke om Frifond-midler hvis:

 • Bandet spiller sammen på fast basis. Med det menes at det ikke gis støtte til bandprosjekter som er satt sammen for anledningen.
 • Bandet består tre medlemmer eller flere, og minst ett av medlemmene er under 26 år.
 • Den som søker må være medlem av Norsk jazzforum.

Prosjektet det søkes som penger til må være lokalt forankret. Det kan for eksempel bety:

 • At et band setter opp en konsert på det stedet der flesteparten av bandmedlemmene bor.
 • En innspilling på stedet der flesteparten av bandmedlemmene bor.
 • At et band setter opp et prosjekt på stedet bare ett av medlemmene bor, men der prosjektet involverer lokale ungdommer under 26 år. For eksempel innspilling i studio med unge, lokale teknikere, med påfølgende konsert med unge arrangører og /eller et ungt publikum.

Det vil ikke bli gitt Frifond-midler til:

 • Turneer
 • Kjøp av utstyr (instrumenter, forsterkere)
 • Produksjon av merchandise

Storband

Storband der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år kan få Frifond-midler. Det kan søkes om støtte til konserter, seminarer og andre aktiviteter og prosjekter. Prosjektet må være lokalt forankret. Det vil si at det må foregå innenfor kommunen storbandet er registrert. Unntaket er hvis det er en klar barne- og ungdomsprofil på arrangementet, og det henvender seg til unge under 26 år lokalt der det finner sted.

Det kan ikke søkes om støtte til kjøp av utstyr.

Arrangører
Prosjekter eller arrangementer der profilen er at deltakerne og/eller publikum er barn og unge under 26 år kan få Frifond-midler. Består prosjektet av utelukkende profesjonelle musikere, er det et krav at det henvender seg spesifikt til et ungt publikum.

En fullstendig liste over retningslinjer finner du her.

Søknadsskjema finner du her.
Rapportskjema finner du her.

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

Fra forsiden

Nyhet

– Stor tro på potensialet

Marthe Heggenhougen er plukket ut i BAKFOLK-programmet. Norsk jazzforum og Music Norway står bak BAKFOLK, et rekrutteringsprogram for bransjetalenter innen booking og management i jazzen.

Nyhet

Ønsker bidrag til ny trippel promo-CD

I samarbeid med UD skal Norsk jazzforum produsere en ny utgave, den åttende i rekken, av den triple promo CD-boksen jazzCD.no. Utvidet frist for å sende inn bidrag er 11. september.

Meld deg på vårt nyhetsbrev