Oversikt medlemmer

Her kan du laste ned en oversikt over medlemmer i Norsk jazzforum:
Klubber pr. mars 2020
Festivaler pr. mars 2020
Storband pr. mars 2020

Listene inneholder kun medlemmer som har godkjent at kontaktinformasjon legges ut på våre nettsider.

Det totale antallet medlemmer ved utgangen av 2019:
Ordinære musikermedlemmer: 721
Studentmedlemmer (musikere): 81
Klubber: 88
Festivaler: 28
Storband: 139
Regionale jazzsentre: 5
Utdanningsinstitusjoner: 2

 

Hos våre nordiske søsterorganisasjoner finnes kontaktinformasjon til nordiske arrangører, festivaler, musikere og band:
Svensk Jazz
Jazz Danmark

 

Fra forsiden

Nyhet

Innspill til ny stimuleringsordning

Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til Kulturdepartementets nye stimuleringsordning for kulturfeltet. Kompensasjon for bortfall av inntekt for utenlandsvirksomhet for musikere samt en vederlagskompensasjonsordning er hovedpunktene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev