Jazzprisen

I april 2023 arrangerte Norsk jazzforum den aller første utgaven av Jazzprisen. Jazzprisen hyller det grenseløse jazzmangfoldet vi har, som gjennom mange tiår har satt avtrykk og fått stor anerkjennelse internasjonalt. Jazzprisen skal løfte fram jazzen i alle dets former, til nåværende så vel som gryende publikummere. Et initiativ for å bygge opp under aktivitet, miljøer og positive tilvekster lokalt og nasjonalt.

Buddy har siden 50-tallet vært den høyeste utmerkelsen i jazz-Norge. Sammen med Årets jazzklubb og Storbandprisen innlemmes den nå i Jazzprisen annethvert år, med en rekke nye priskategorier. Jazzprisen skal hedre musikerne, men også andre aktører i miljøet.

Jazzprisen vil ambulere hvert annet år og arrangeres i forbindelse med Norsk jazzforums landsmøter. Det gjøres i samspill med lokale klubber, festivaler og regionale jazzsentre. Skiensjazzdraget og Sørnorsk jazzsenter var medarrangører i Skien i 2023.

Les mer på Jazzprisen.no

Fra forsiden

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend 2023

Norsk jazzforum skal fordele kr. 800 000 i musiker- og bandstipend denne høsten. Ordinære musikermedlemmer av Norsk jazzforum inviteres til å søke om personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Intervju

Visdommens vokter

Men det største ressursnettverket i norsk jazz fullt intakt, går Jan Ole Otnæs inn i pensjonistenes rekker. Norsk jazzliv har nytt godt av Otnæs-epoken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev