Veiledning søknadsportalen

For å bruke søknadsportalen må du være registrert bruker.  Det eneste du trenger for å registrere deg, er ditt medlemsnummer i Norsk jazzforum. Dette finner du på medlemskortet ditt. Ta eventuelt kontakt på tlf 22 00 56 60 eller epost for å få medlemsnummeret ditt. Medlemsnummeret ditt vil fra nå av være brukernavnet på søknadsportalen.

Klikk her for å gå til registreringsskjemaet.

Slik lager du en søknad i portalen

 1. Logg deg inn på portalen, med medlemsnummer og passord. Medlemsnummeret skal alltid brukes som brukernavn i søknadsportalen.
 2. Klikk på «Lag ny søknad».
 3. Fyll inn all informasjon under arkfanen «Søknadsinformasjon». Alle feltene markert med en rød firkant må fylles ut.
 4. Du skal enten skrive i tekstfeltet under «Prosjektbeskrivelse», eller laste ned prosjektbeskrivelsen som eget vedlegg under feltet «Søknadsvedlegg». Husk å få med navn på medvirkende, hvor dere skal spille og konsertdatoer (turnéplan) i prosjektbeskrivelsen.
 5. Velg hvilken ordningen du skal søke på i rullegardinmenyen under «Ordning».
 6. Klikk på «Neste» eller arkfanen «Budsjett».
 7. Du skal enten bruke budsjettskjemaet, eller laste opp budsjettet som eget vedlegg. Du kan slette, endre eller legge til nye poster i budsjettskjemaet slik at det passer din søknad. OBS! Dersom du velger å legge til summer i budsjettskjemaet, må du også passe på å legge inn summer under «inntekter». Få med søknadssummen på inntektssiden. Differansen mellom søknadssum og totale utgifter kan føres som «egeninnsats» eller lignende.
 8. Skriv inn søknadssummen i feltet under «Søknadssum».

Klikk på «Lagre» for å få lagret søknaden, eller «Søk om godkjenning» for å sende søknaden til behandling.

 

Når du trykker «lagre» vil du få informasjon om at objektet er opprettet, og søknaden har fått et saksnummer. I statusfeltet til høyre står det «Ny søknad». OBS! Dette betyr at søknaden IKKE er sendt inn.

For å sende inn søknaden må man trykke på knappen «Søk om godkjenning». Dersom boksen ikke kommer opp, må man gå inn på søknaden og trykke «redigér». Da kommer man inn på søknaden og boksen «Søk om godkjenning» kommer opp. Når søknaden er sendt inn har den status «Søknad levert» øverst til høyre på den grønne menylinjen.

Feilmeldinger

Hvis du får en feilmelding når du forsøker å opprette søknaden, sjekk følgende punkter før du eventuelt tar kontakt:

 • Er alle feltene markert med rød firkant fylt ut?
 • Husk at både siden med søknadsinformasjon og budsjett må være korrekt utfylt før du får lagret eller sendt søknaden. Har du fylt inn tall under både inntekter og utgifter? Og har du husket å skrive inn søknadssum?

Hvis du har sjekket disse punktene og fortsatt får feilmelding, kontakt oss på telefon (22 00 56 60) eller epost.

Søknadsbehandling

Du må klikke på «Søk om godkjenning» for å sende søknaden til behandling. Du kan sjekke statusen på søknaden din øverst til høyre på den grønne menylinjen.

Dette er de forskjellige statusene søknaden din kan ha:

 • Ny søknad – søknaden er opprettet/lagret men ikke sendt til behandling.
 • Søknad levert – søknaden er sendt til behandling.
 • Under behandling – søknaden er til behandling.
 • Innvilget – søknaden din er innvilget støtte.
 • Forskuddsutbetalt – bevilgning er forskuddsutbetalt, men det er ikke sendt inn rapport og regnskap.
 • Rapport levert – rapport og regnskap er sendt.
 • Rapport godkjent – rapport er godkjent og det er gjort klart til utbetaling.
 • Utbetalt/avsluttet – bevilgningen er overført til den konto du har oppgitt i søknaden og behandlingen er avsluttet.
 • Avslått –  søknaden er avslått.

Når det er fattet et vedtak vil du motta to eposter:

 1. En epost som kort informerer om vedtaket med lenke til enten rapportskjemaet eller søknaden, avhengig av om du har fått en bevilgning eller et avslag.
 2. En litt lengre epost som informerer bakgrunnen for vedtaket og annen praktisk informasjon.

Rapportering

Hvis du har fått en bevilgning, plikter du å sende inn rapport og regnskap. Slik går du frem for å sende inn rapport og regnskap i søknadsportalen:

 1. Bruk lenken til rapportskjemaet i eposten du har mottatt, eller logg deg inn på søknadsportalen og finn frem den aktuelle søknaden.
 2. Klikk på arkfanen «Lag rapport».
 3. Skriv i tekstfeltet eller last opp en fil under «Rapportvedlegg».
 4. Skriv inn regnskapstall i budsjettskjemaet eller last opp en fil under «Budsjettvedlegg».
 5. Klikk på «Send rapport»

Forskudd

For å få en bevilgning utbetalt på forskudd, må du sende en skriftlig anmodning om dette. Dette gjør du ved å sende en kommentar under feltet «Legg til kommentar», nederst i den aktuelle søknaden. Skriv «Forskudd» i emnefeltet for kommentaren.

Anmodningen må inneholde en begrunnelse for hvorfor du/dere trenger tilskuddet utbetalt på forskudd.

Fra forsiden

Nyhet

Vellykket jazzsatsing

Som en del av den store kultursatsingen i Tyskland i 2019 var Norge partnerland på verdens største jazzmesse, Jazzahead i Bremen. Evalueringsrapporten fra Music Norway og Norsk jazzforum er nå klar, og den gir gode tilbakemeldinger.

Nyhet

Thomas Strønen om effekten av Jazzahead

Jazzahead opplevdes ikke som en messe, men mer som en ansamling av personer med sammenfallende interesser, skriver musiker og komponist Thomas Strønen i sin vurdering av Jazzahead 2019.

Meld deg på vårt nyhetsbrev