Kriterier medlemskap

Kriterier for opptak av medlemmer i Norsk jazzforum:

Klubb
• Klubben skal fortrinnsvis være en ideell forening med et demokratisk valgt styre.
• Klubben må ha en jevnlig arrangementsfrekvens og kunne vise til et eksistensgrunnlag (budsjett, konserter, konsertplaner mm.).
• Formålet med aktiviteten må være å arrangere konserter med jazz- og beslektede musikkformer.
• Det bør tilstrebes å gi minstehonorar til engasjerte musikere som er lik Creos anbefalte minstehonorarsats.
• Ved søknad om medlemskap må klubbens vedtekter vedlegges.

Festival
Festivalen skal fortrinnsvis være en ideell forening med et demokratisk valgt styre.
• Festivalen skal ha eksistert i ett år og kunne legge frem årsrapport og revidert regnskap.
• Formålet med aktivitet må være å arrangere konserter med jazz- og beslektede musikkformer.
• Anbefalt minstehonorar til engasjerte musikere bør være lik Creos anbefalte minstehonorarer.
• Festivalen må ha arrangement over to dager eller mer.

Storband
Storbandet skal fortrinnsvis være en ideell forening med et demokratisk valgt styre.
• Storbandet skal kunne legge frem årsrapport og revidert regnskap (ikke et krav med autorisert revisor).
• Formålet med aktiviteten må være å utøve jazz- og beslektede musikkformer.
• Større ensembler som fraviker standard storbandbesetning kan tas opp som medlem. Vokalgrupper kan også tas opp som medlem.

Musikere
Ordinært medlemskap:
Ordinære musikermedlemmer skal holde et profesjonelt nivå, hovedsakelig utøve jazzmusikk og ha en kontinuerlig aktivitet.
• Ved søknad om ordinært musikermedlemskap skal det begrunnes hvorfor man ønsker medlemskap i Norsk jazzforum. CV skal vedlegges.
• Ved søknad om ordinært musikermedlemskap skal det legges frem anbefalinger fra én eller flere nåværende ordinære musikermedlemmer i Norsk jazzforum.
• Musikermedlemskap gis til musikere bosatt i Norge og norske statsborgere bosatt i utlandet.

Studentmedlemskap:
Studentmedlemskap kan gis til de som studerer utøvende jazz eller tilsvarende ved høgskoler/universitet i Norge eller i utlandet.
• Søknad om studentmedlemskap skal inneholde begrunnelse for hvorfor man ønsker medlemskap i Norsk jazzforum samt anbefaling fra én eller flere nåværende musikermedlemmer.
• Ved avsluttende studier skal melding om endret medlemsstatus sendes Njf snarest, og senest 30. juni det året studiene avsluttes. Dersom melding om endring ikke er mottatt innen 30. juni, regnes medlemmet som studentmedlem hele året.

Utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning
Utdanningsmedlemskap kan gis til høyere musikerutdanninger som gir bachelor- og mastergrader innen jazzmusikk.
• Søknad om utdanningsmedlemskap skal inneholde begrunnelse for hvorfor man ønsker medlemskap i Norsk jazzforum.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev