Kriterier medlemskap

Kriterier for opptak av medlemmer i Norsk jazzforum:

Klubb

 • Klubben skal være en ideell forening med et demokratisk valgt styre.
 • Klubben må kunne vise til et eksistensgrunnlag (budsjett, konserter, konsertplaner mm.).
 • Formålet med aktiviteten må være å arrangere konserter med jazz- og beslektede musikkformer.
 • Konsertvirksomheten må skilles fra annen næringsvirksomhet som egen regnskapsmessig enhet.
 • Det bør tilstrebes å gi minstehonorar til engasjerte musikere som er lik MFOs anbefalte minstehonorarer.
 • Nye medlemsklubber bør ikke komme i konkurranseforhold til allerede eksistrenede medlemsklubber.
 • Klubben må ha en jevnlig arrangementsfrekvens.
 • Ved søknad om medlemskap må klubbens vedtekter vedlegges.

Festival

 • Festivalen skal fortrinnsvis være en ideell forening med et demokratisk valgt styre.
 • Festivalen skal ha eksistert i ett år og kunne legge frem årsrapport og revidert regnskap.
 • Formålet med aktivitet må være å arrangere konserter med jazz- og beslektede musikkformer.
 • Anbefalt minstehonorar til engasjerte musikere bør være lik MFOs anbefalte minstehonorarer.
 • Festivalen må ha arrangement over minimum to dager.
 • Festivalen må ikke komme i konkurranseforhold til allerede eksisterende festivalmedlemmer.

Storband

 • Storbandet skal være en ideell forening med et demokratisk valgt styre.
 • Storbandet skal kunne legge frem årsrapport og revidert regnskap (ikke et krav med autorisert revisor).
 • Formålet med aktiviteten må være å utøve jazz- og beslektede musikkformer.
 • Større ensembler som fraviker standard storbandbesetning kan tas opp som medlem. Vokalgrupper kan også tas opp som medlem.

Musikere

Ordinært medlemskap:

 • Ordinære musikermedlemmer skal hovedsakelig utøve jazzmusikk og ha det som sin næring.
 • Musikermedlemmer skal holde et profesjonelt nivå og ha en kontinuerlig aktivitet.
 • Ved søknad om ordinært musikermedlemskap skal det begrunnes hvorfor man ønsker medlemskap i Norsk jazzforum. CV skal vedlegges.
 • Ved søknad om ordinært musikermedlemskap skal det legges frem anbefalinger fra minst to nåværende ordinære musikermedlemmer i Norsk jazzforum.
 • Musikermedlemskap gis til musikere bosatt i Norge og norske statsborgere bosatt i utlandet.

Studentmedlemskap:

 • Studentmedlemskap kan gis til de som studerer jazz ved høgskoler/universitet i Norge eller i utlandet.
 • Søknad om studentmedlemskap skal inneholde begrunnelse for hvorfor man ønsker medlemskap i Norsk jazzforum samt anbefaling fra minst to nåværende musikermedlemmer.
 • Ved avsluttende studier skal melding om endret medlemsstatus sendes Njf snarest, og senest 30. juni det året studiene avsluttes. Dersom melding om endring ikke er mottatt innen 30. juni, regnes medlemmet som studentmedlem hele året.

Fra forsiden

Nyhet

Storbandprisen 2017 tildelt Marius Stenberg

Leder av Prime Time Orchestra og mangeårig lokal ildsjel i Bærum, Marius Stenberg, ble lørdag 14. oktober hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2017. Marius Stenberg har i en årrekke vært en sterk bidragsyter til å fremme storbandmusikken lokalt, og har gjort en formidabel innstas for å gi plass og løfte fram unge talenter.

Nyhet

Storbandhåndboka i ny drakt

Norsk jazzforums elektroniske Storbandhåndbok, som opprinnelig ble lansert i 2012, har gjennomgått en ansiktsløftning. Språk og innhold er gjennomgått, designen frisket opp, og vi har et oppdatert dokument som kan være til hjelp for alle storband der ute.

Meld deg på vårt nyhetsbrev