25 år som Norsk jazzforum

Norsk jazzforum ble etablert i Oslo 8. juni 1997 ved sammenslåing av de tidligere organisasjonene Norsk Jazzforbund, Foreningen Norske Jazzmusikere (FNJ) og Den Norske Jazzscene (DNJ). I 2022 kunne dermed Norsk jazzforum markere 25 år som en samlende organisasjon for hele jazzfeltet. Gjennom sommeren 2022 publisert Norsk jazzforum seks artikler, skrevet av Terje Mosnes, som forteller historien om hvordan det hele startet og veien fram til i dag. Jubileumsartiklene inneholder en rekke intervjuer med sentrale aktører i og rundt organisasjonen, og gir et godt innblikk i hvordan Norsk jazzforum ble bygget opp. Disse er samlet i et hefte som kan leses her (pdf): 25 år som Norsk jazzforum .

Fra forsiden

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend 2023

Norsk jazzforum skal fordele kr. 800 000 i musiker- og bandstipend denne høsten. Ordinære musikermedlemmer av Norsk jazzforum inviteres til å søke om personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Intervju

Visdommens vokter

Men det største ressursnettverket i norsk jazz fullt intakt, går Jan Ole Otnæs inn i pensjonistenes rekker. Norsk jazzliv har nytt godt av Otnæs-epoken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev