25 år som Norsk jazzforum

Norsk jazzforum ble etablert i Oslo 8. juni 1997 ved sammenslåing av de tidligere organisasjonene Norsk Jazzforbund, Foreningen Norske Jazzmusikere (FNJ) og Den Norske Jazzscene (DNJ). I 2022 kunne dermed Norsk jazzforum markere 25 år som en samlende organisasjon for hele jazzfeltet. Gjennom sommeren 2022 publisert Norsk jazzforum seks artikler, skrevet av Terje Mosnes, som forteller historien om hvordan det hele startet og veien fram til i dag. Jubileumsartiklene inneholder en rekke intervjuer med sentrale aktører i og rundt organisasjonen, og gir et godt innblikk i hvordan Norsk jazzforum ble bygget opp. Disse er samlet i et hefte som kan leses her (pdf): 25 år som Norsk jazzforum .

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev