Musiker- og bandstipend

Norsk jazzforums musiker- og bandstipend har som formål å gi profesjonelle jazzmusikere økonomisk frihet til å fordype seg i sin kunst enten via øving eller videreutdanning.

Musiker- og bandstipend utlyses vanligvis på høsten, men for å stimulere til aktivitet i konoronasituasjonen og for å kunne avhjelpe medlemmene økonomisk, var 2020-utlysningen nå fremskyndet til mai 2020. Søknadsfrist var 25. mai.

Utlysningen ble i tillegg økt fra det opprinnelige avsatte beløpet på kr. 335 000 til totalt kr 650 000. Midlene er hentet fra underforbruket av ad hoc-ordningen for musikere i denne koronaperioden samt ubenyttede midler til den internasjonale jazzdagen og reisetilskudd for musikere til Jazzahead.

Det deles ut to typer stipend: Personlig fordypnings-/studiestipend og øvings-/studiestipend for band.Personlig stipend er på kr 10 000. Øvings- og studiestipend for band gis etter størrelse på bandet:

Retningslinjer

  • Alle søkere til Norsk jazzforums musiker-/bandstipend må ha ordinært musikermedlemskap i Norsk jazzforum. For de som søker bandstipend er det veiledende at minst 50 % av bandets medlemmer skal ha ordinært medlemskap i Norsk jazzforum. Dette gjelder også band hvor ett eller flere medlemmer ikke er jazzmusikere bosatt i Norge (utenlandske musikere eller utøvere innen andre sjangere/kunstformer). Det kan gjøres unntak hvis det finnes særlig gode grunner for dette.
  • Studentmedlemmer har ikke anledning til å søke.
  • Man kan motta personlig fordypnings-/studiestipend selv om et band man er medlem av mottar øvings-/studiestipend.
  • Søknad skrives på eget online-søknadsskjema. Alle søkere vil motta svar senest innen utgangen av desember 2019.
  • En forutsetning for en eventuell bevilgning er at det i etterkant sendes inn en kort rapport for bruken av stipendmidlene, senest 1. juni påfølgende år.
  • Norsk jazzforums etiske retningslinjer følger alle tildelinger, og mottakere av musiker- og bandstipend plikter å følge disse.

For ytterligere spørsmål kontakt:
Ragnhild Menes, fagansvarlig

 

 

 

 

Fra forsiden

Nyhet

Jazzintro-finalen utsatt

Finalen i Jazzintro 2020 som var planlagt 29. januar i år, er nå utsatt til fredag 26. februar på grunn av den sosiale nedstengingen i Oslo.

Nyhet

Kulturrådstilskudd kan ikke benyttes til avlysninger

Kulturrådet varsler om at tilskuddsmidler som vil bli gitt fra og med søknadsfristen 2. desember, ikke kan benyttes til å utbetale honorarer ved avlysninger. Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene, Creo, Samspill og Ny musikk bedt Kulturrådet rydde opp.

Meld deg på vårt nyhetsbrev