Styret

Norsk jazzforums styre i perioden 2019 – 2021:
Styreleder: Ingrid Brattset
Nestleder: Stian Westerhus
Håkon Kornstad
Trude Storheim
Per Axel Koch
Hilde Høgseth
Ståle Liavik Solberg
Live Maria Roggen
Terje Lauvdal
Håvard Stubø (vara)
Anette Storli Andersen (vara)
Didrik Ingvaldsen (vara)

Norsk jazzforums styre for perioden 2019 – 2021, fra venstre: Didrik Ingvaldsen, Anette Storli Andersen, Trude Storheim, Hilde Høgseth, Ingrid Brattset, Ståle Liavik Solberg, Live Maria Roggen, Stian Westerhus  og Per Axel Koch. Ikke tilstede på bildet: Håkon Kornstad, Terje Lauvdal og Håvard Stubø. 

Musikernes arbeidsutvalg (MAU):
Musikerrepresentantene i Norsk jazzforums styre utgjør i henhold til vedtektene Musikernes arbeidsutvalg (MAU). Utvalget består i perioden av Stian Westerhus, Håkon Kornstad, Didrik Ingvaldsen, Live Maria Roggen, Håvard Stubø og Ståle Liavik Solberg.

Fra forsiden

Nyhet

Etter Jazzahead: Fryd og forhåpninger

Jazzahead 2019, verdens største jazzbransjetreff og –messe, er ugjenkallelig slutt. Som årets partnerland hadde Norge en sterkt synlig og svært hørbar tilstedeværelse i Bremen, og det musikalske og organisasjonsmessige krafttaket har nå beveget seg over i oppsummerings- og evalueringsfasen. Hva fikk norsk jazz/jazzbransje ut av Jazzahead?