Styret

Norsk jazzforums styre i perioden 2019 – 2021:
Styreleder: Ingrid Brattset
Nestleder: Stian Westerhus
Håkon Kornstad
Trude Storheim
Per Axel Koch
Hilde Høgseth
Ståle Liavik Solberg
Live Maria Roggen
Terje Lauvdal
Håvard Stubø (vara)
Anette Storli Andersen (vara)
Didrik Ingvaldsen (vara)

Norsk jazzforums styre for perioden 2019 – 2021, fra venstre: Didrik Ingvaldsen, Anette Storli Andersen, Trude Storheim, Hilde Høgseth, Ingrid Brattset, Ståle Liavik Solberg, Live Maria Roggen, Stian Westerhus  og Per Axel Koch. Ikke tilstede på bildet: Håkon Kornstad, Terje Lauvdal og Håvard Stubø. 

Musikernes arbeidsutvalg (MAU):
Musikerrepresentantene i Norsk jazzforums styre utgjør i henhold til vedtektene Musikernes arbeidsutvalg (MAU). Utvalget består i perioden av Stian Westerhus, Håkon Kornstad, Didrik Ingvaldsen, Live Maria Roggen, Håvard Stubø og Ståle Liavik Solberg.

Fra forsiden

Nyhet

900 000 kroner tildelt i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt 900 000 kroner i musiker- og bandstipend. - Musikerne mistet så godt som alt inntektsgrunnlag over natta da koronasituasjonen inntraff, og det er årsaken til at vi nå har framskyndet høstens stipender og nesten tredoblet den totale potten, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Nyhet

Koronakrisens dramatiske konsekvenser for musikklivet

Musikkindustriens Næringsråds rapport om koronakrisens konsekvenser viser at store deler av musikknæringen ble lammet over natta 12. mars. Nær nitti prosent av planlagt konsertaktivitet i 2020 er avlyst, og hele næringskjeden opplever dramatisk inntektsfall.