Styret

Norsk jazzforums styre i perioden 2023 – 2025:
Styreleder: Ragnhild Menes
Nestleder: Kjetil Møster
Anette Storli Andersen
Heidi Beate Lekang
Cecilie Nogva
Dag Erik Knedal Andersen
Jakop Hauan Janssønn
Sanskriti Shrestha
Erling Aksdal
Signe Irene Time (vara)
Per Oskar Olsen (vara)
Jørn Størkson (vara)

Musikernes arbeidsutvalg (MAU):
Musikerrepresentantene i Norsk jazzforums styre utgjør i henhold til vedtektene Musikernes arbeidsutvalg (MAU). Utvalget består i perioden av Kjetil Møster, Dag Erik Knedal Andersen, Jakop Hauan Janssønn, Signe Irene Time og Sanskriti Shrestha.

Fra forsiden

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend 2023

Norsk jazzforum skal fordele kr. 800 000 i musiker- og bandstipend denne høsten. Ordinære musikermedlemmer av Norsk jazzforum inviteres til å søke om personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Intervju

Visdommens vokter

Men det største ressursnettverket i norsk jazz fullt intakt, går Jan Ole Otnæs inn i pensjonistenes rekker. Norsk jazzliv har nytt godt av Otnæs-epoken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev