Tilskuddsordninger

Ny koronatilpasset tilskuddsordning
Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 er det av naturlige årsaker mindre aktivitet å spore hos våre medlemmer når det gjelder konserter og turneer både innenlands og utenlands. Ad hoc-ordningene for musikere i Norsk jazzforum går som normalt, men Norsk jazzforum ser allikevel behov for ytterligere stimulering til aktivitet siden det fortsetter å være mindre konsert- og turnévirksomhet enn vanlig. Norsk jazzforum åpner derfor ad hoc-ordningen for flere tiltak, i tillegg til ordinær konsert- og turnévirksomhet.

Det kan nå søkes om midler til prosjekter som stimulerer til økt aktivitet og samarbeid lokalt og regionalt, nye formidlingsformer, samt innspilling. Ordningen er kun åpen for ordinære musikermedlemmer, ikke studentmedlemmer.

Det er satt av kr 500 000 til dette formålet, og størrelsen på tilskuddene som deles ut er 5 000, 10 000 og 15 000. Ordningen fungerer som en toppfinansiering, og skal som hovedregel ikke fullfinansiere det omsøkte prosjektet.

Man søker på vanlig måte i Norsk jazzforums søknadsportal, og velger ordningen ad hoc musiker-ekstraordinær. Det er ingen søknadsfrist, men løpende behandling.

Vanlige retningslinjer for ad hoc-tilskudd gjelder:

  • Det er kun musikermedlemmer i Norsk jazzforum som kan søke ad hoc-støtte, og medlemskontingent for inneværende år må være betalt
  • Norsk jazzforum skal ha søknaden senest to uker før prosjektet finner sted. Søknader sendt senere enn dette vil få avslag.
  • Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig.
  • Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser.
  • Det tildelte tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i henhold til søknadsbeskrivelsen.

Tilpasning av ad hoc-ordningene i forbindelse med koronasituasjonen: 
For storband åpnes det opp for å søke om midler til innspilling, digitale seminarer og øvingsalternativer.
For arrangører åpnes det opp for å søke om midler til nye løsninger for gjennomføring av arrangementer og formidling av levende musikk.

Om Norsk jazzforums tilskuddsordninger:
Medlemmer av Norsk jazzforum kan søke om toppfinansiering til ulike prosjekter gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Norsk jazzforum fordeler også Frifond-midler. Norsk jazzforums etiske retningslinjer følger alle tildelinger, og alle mottakere av tilskudd plikter å følge disse.

NB! Vi har gått over til ny søknadsportal for Ad hoc. Du finner en veiledning under. 
Søknader som er innvilget i den gamle søknadsportalen, skal fortsatt rapporteres på der. Følg lenken under.

Søk om ad hoc-støtte her. NB! Ny søknadsportal.
Her finner du en veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen.

Søknader som ble innvilget i 2019 og tidligere, skal rapporteres på i den gamle søknadsportalen. Logg deg inn i den gamle søknadsportalen her.

Søk om Frifond her

Her finner du retningslinjer og kriterier for de ulike ordningene:
Ad hoc musiker
Ad hoc arrangør
Ad hoc storband
Frifond

I tillegg tildeler Norsk jazzforum musiker- og bandstipend til våre ordinære/profesjonelle musikermedlemmer som utlyses hver høst med søknadsfrist i begynnelsen av oktober.

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

 

Fra forsiden

Nyhet

Arild B. Nielsen hedret med Storbandprisen

Musiker og musikalsk leder i Hardanger Big Band, Arild B. Nielsen, ble lørdag 16. oktober hedret med Storbandprisen 2021. Nielsen er en bærebjelke for det lokale musikklivet, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for prisen, og omtaler Nielsen som en ildsjel av dimensjoner, en stor musikalsk formidler og en inspirasjon for unge musikere.

Nyhet

Hit, men ikke lenger

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 gir ikke nødvendig påfyll til et kriserammet musikkliv. - Pandemiens konsekvenser vil merkes i lang tid framover. Da forventer vi et budsjett som viser vilje til å styrke feltet. Det ser vi ikke her, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev