Tilskuddsordninger

Om Norsk jazzforums tilskuddsordninger:
Medlemmer av Norsk jazzforum kan søke om toppfinansiering til ulike prosjekter gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Norsk jazzforum fordeler også Frifond-midler.

Her finner du retningslinjer og kriterier for de ulike ordningene:
Ad hoc musiker
Ad hoc arrangør
Ad hoc storband
Frifond
I noen tilfeller vil også administrasjonen overføre søknader imellom ordningene.

Norsk jazzforum tildeler også musiker- og bandstipend til våre ordinære/profesjonelle musikermedlemmer som utlyses hver høst med søknadsfrist i begynnelsen av oktober.

Ad Hoc refunderer 20% av utgifter til miljøvennlige reiser:
Medlemmer som mottar støtte til konserter og turnéer vil også kunne få refundert 20% av reiseutgiftene med tog, buss og elektrisk leiebil.
Refusjon utbetales etterskuddsvis med Ad Hoc-støtten.

• Rapporten må inneholde en oversikt over refunderbare utgifter (20% summert).
• Reisebilag vedlegges.

Koronatilpasset tilskuddsordning inntil videre:
Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 er det av naturlige årsaker mindre aktivitet å spore hos våre medlemmer når det gjelder konserter og turneer både innenlands og utenlands. Ad hoc-ordningene for musikere, arrangører og storband i Norsk jazzforum går som normalt, men Norsk jazzforum ser allikevel behov for ytterligere stimulering til aktivitet siden det fortsetter å være mindre konsert- og turnévirksomhet enn vanlig. Norsk jazzforum åpner derfor ad hoc-ordningen for flere tiltak:

• For musikere åpnes det opp for å søke midler til nye formidlingsformer, innspilling og ekstraordinære tiltak i forbindelse med pandemien. Ordningen er kun åpen for ordinære musikermedlemmer, ikke studentmedlemmer. Man søker på vanlig måte i Norsk jazzforums søknadsportal, og velger ordningen ad hoc musiker-ekstraordinær.
• For arrangører åpnes det opp for å søke om midler til nye løsninger for gjennomføring av arrangementer og formidling av levende musikk.
• For storband åpnes det opp for å søke om midler til innspilling, digitale seminarer og øvingsalternativer.

Vanlige retningslinjer for ad hoc-tilskudd gjelder, men vi er enda mer fleksible når det gjelder løpende søknadsfrist to uker før prosjektstart. Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner på kort varsel, så oppfordres det til å ta kontakt med Norsk jazzforum. Ad hoc-ekstraordinær er likevel ikke en kompensasjonsordning (her henvises det til offentlige ordninger), så vi har ikke mulighet til å støtte prosjekter etterskuddsvis.

Øvrige retningslinjer gjelder som normalt:

• Det er kun medlemmer i Norsk jazzforum som kan søke ad hoc-støtte, og medlemskontingent for inneværende år må være betalt
• Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig.
• Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser.
• Det tildelte tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i henhold til søknadsbeskrivelsen

Man søker på vanlig måte i Norsk jazzforums søknadsportal, og velger ordningen ad hoc musiker-ekstraordinær. Søk om ad hoc-støtte her.
Her finner du en veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen.

Søknader som ble innvilget i 2019 og tidligere, skal rapporteres på i den gamle søknadsportalen. Logg deg inn i den gamle søknadsportalen her.
Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

 

Fra forsiden

Nyheter

Joakim Rainer Trio er Årets unge jazzmusikere 2022

Det var Joakim Rainer Trio som stakk av med seieren under Jazzintro-finalen på Moldejazz onsdag 20. juli. Musikken er solid og energisk, og de overbeviser oss med overskudd og lekenhet, sier juryen i sin begrunnelse.

25 ÅR SOM NORSK JAZZFORUM

Stabilisering, styrking og evig pengejakt

25 ÅR SOM NORSK JAZZFORUM: 8. juni 1997 ble Norsk jazzforum etablert ved sammenslåing av tre ulike jazzorganisasjoner. Gjennom sommeren publiserer vi flere intervjuer og saker for å markere 25 år som Norsk jazzforum, organisasjonen som samler hele det norske jazzfeltet. Terje Mosnes skriver her om den nye organisasjonens første tid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev