Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

Frifond

Frem til nylig har Norsk jazzforums Frifond-ordning løpt parallelt med Ad Hoc-ordningen, med lik behandlingshyppighet og felles søknadsskjema. Fordi Norsk Musikkråd, som bevilger Frifond-midlene til oss, har endret på sine retningslinjer, og fordi vi ser et behov for å tydeliggjøre skillet mellom Frifond og Ad Hoc, vil ordningen se annerledes ut fra nå av.

Blant annet vil det heretter være fire ordinære Frifond-behandlinger i året. Den første er allerede i uke 11, med søknadsfrist 15. mars. Dersom det i denne overgangsfasen blir vanskelig å sende inn søknad i tide, ta kontakt med oss på 2200 5660. Neste søknadsfrist vil være 15. mai, og deretter 15. august og 15. november.

De viktigste punktene å merke seg ved Frifond er følgende:

 • Frifond-søknadene vil bli behandlet fire ganger i året. Søknadsfristene vil bli offentliggjort i god tid.
 • Frifond-midlene skal gå til å stimulere barn og unges kulturaktivitet og deltakelse lokalt. Det vil si at det ikke vil gis tilskudd til turneer. Det vil heller ikke gis tilskudd til prosjekter med forankring i utlandet.
 • Frifond-midlene kan ikke gå til eget honorar

Hvem kan søke?
Lag:

 • Norsk jazzforums lagsmedlemmer som har minimum tre medlemmer, hvorav minst 1/3 av disse er under 26 år.
 • Laget må ha musikkvirksomhet som sin hovedvirksomhet.
 • Laget skal arbeide for og med barn og unge under 26 år.
 • Tiltaket det søkes om støtte til skal ha lokal tilknytning.

Musikere:

 • Musikere kan søke midler til prosjekter de arrangerer for barn og unge under 26 år.
 • Til band kan det søkes om midler hvis:
  • Bandet spiller sammen på fast basis
  • Bandet består av minst tre musikere
  • Minst 1/3 av medlemmene er under 26 år
  • Prosjektet det søkes om penger til har lokal forankring

En fullstendig liste over retningslinjer finner du her.

Søknadsskjema finner du her.

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode