Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

Frifond

Nye retningslinjer for Frifond er under arbeid og skal være på plass innen utgangen av uke 7 i 2017.

 

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode