Ad hoc storband

Om Ad hoc storband:
Det er kun Norsk jazzforums medlemmer har mulighet til å søke om ad hoc-tilskudd. Som medlem skal også søknader om Frifond-midler sendes til oss. I noen tilfeller vil også administrasjonen overføre søknader imellom ordningene. Medlemmer som kan søke er musikere, klubber, festivaler, storband samt de regionale jazzsentrene. Management kan også søke på vegne av band/artist.

 • Ad hoc er ment som en toppfinansiering av prosjektert. Det vil si at annen finansiering også må være på plass. Dette kan gjerne være egne midler.
 • Storband kan søke støtte til konsertprosjekter, men ikke seminarvirksomhet eller øving.
 • Det gis støtte til å honorere eksterne solister og vikarer, men ikke til honorar til egen dirigent eller egne musikere.
 • Norsk jazzforum skal ha søknaden senest to uker før prosjektet finner sted. Søknader sendt inn senere enn dette vil få avslag.
 • Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig før søknad sendes inn.
 • Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser.
 • Det tildelte tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i henhold til søknadsbeskrivelsen.
 • Norsk jazzforum gir ikke ad hoc-tilskudd til fonograminnspillinger eller kun preproduksjon.

Støtte til arrangering og komponering
Norsk jazzforum har en støtteordning for arrangering og komponering av noter til storband. Rammen for ordningen er på kr 150 000. Alle storbandmedlemmer kan søke, og det søkes gjennom ad hoc storband i Søknadsportalen.

Kriterier for ordningen:

 • Medlemsstorband i Norsk jazzforum kan søke støtte til arrangering og komponering av noter.
 • Det kan søkes om inntil kr 20 000 per prosjekt.
 • Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse med informasjon om konserten/prosjektet. Det skal spesifiseres hvor mange låter det søkes støtte til å arrangere/komponere (eks. suite á 60 min / arrangering av seks låter)
 • Arrangering og komponering av låtene skal ikke være startet på søknadstidspunktet. Unntak kan gjøres dersom arrangementene eller komposisjonene er spesialskrevet til et konkret arrangement, og det søkes om midler til dette arrangementet i samme søknad.
 • Komponistens cv skal legges ved.
 • Dersom komponisten har lydfil av tidligere komponert/arrangert musikk, skal dette legges ved.
 • Det søkes gjennom søknadsportalen på ad hoc storband.

Ordningen har ingen søknadsfrist, det kan søkes gjennom hele året. .

Husk at søknader til ad hoc skal være sendt senest to uker før prosjektet finner sted. Søknadene behandles av Norsk jazzforums administrasjon fortløpende og i henhold til det budsjettår søknaden gjelder. Ved tvilstilfeller og der hvor det er tilrådelig å bevilge særlig store tilskudd, oversendes søknaden til styrets arbeidsutvalg. Behandlingstiden kan da ta noe lengre tid.

Søknaden skal inneholde:

 • Detaljert budsjett
 • Beskrivelse av prosjektet
 • Oversikt over antall konserter og turnérute med spillested og dato
 • Oversikt over hvilke musikere som er involvert
 • Oversikt over deltagere i, og/eventuelt arrangør av prosjektet
 • Tilskuddet utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap foreligger.

Søk om ad hoc-støtte her.

Her finner du en veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen.

Ad Hoc refunderer 20% av utgifter til klimavennlige reiser:
Medlemmer som mottar støtte til konserter og turnéer vil også kunne få refundert 20% av reiseutgiftene med tog, buss og elektrisk leiebil.
Refusjon utbetales etterskuddsvis med Ad Hoc-støtten.

• Rapporten må inneholde en oversikt over refunderbare utgifter (20% summert).
• Reisebilag vedlegges.

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660.

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev