Ad hoc musiker

Musiker- og studentmedlemmer i Norsk jazzforum kan søke om toppfinansiering til konsert- og turnévirksomhet gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Søknader behandles av Norsk jazzforums administrasjon fortløpende, og skal være sendt senest to uker før prosjektet finner sted.
Søker må ha betalt kontingent for inneværende år for at søknaden skal kunne vurderes, og støtten dekker primært utgifter til Norsk jazzforum sine medlemmer. Management kan søke på vegne av band/artist. 

Norsk jazzforums etiske retningslinjer følger alle tildelinger, og alle mottakere av tilskudd plikter å følge disse. 

Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig, og søknaden skal inneholde:
 Beskrivelse av prosjektet
• 
Detaljert budsjett
• 
Oversikt over antall konserter og turnérute med spillested og dato
• 
Oversikt over hvilke musikere som er involvert
• 
Oversikt over deltagere i, og/eventuelt arrangør av prosjektet
• 
Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser. 

Ad hoc er ment som en toppfinansiering av prosjekter, dvs. anslagsvis 10-25 % av totalt budsjett. Ved tvilstilfeller og der hvor det er tilrådelig å bevilge særlig store tilskudd, oversendes søknaden til styrets arbeidsutvalg. Behandlingstiden kan da ta noe lengre tid.

Den ordinære ad hoc-ordningen gir ikke tilskudd til:
• 
Fonograminnspillinger eller preproduksjon.
• 
Konserter som kun oppføres ved festivaler med relativ stor statsstøtte eller Nasjonal jazzscene får normalt ikke tilskudd gjennom ad hoc. 

Søk om ad hoc-støtte her.

Rapport:
Tilskuddet utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap foreligger. Det tildelte tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i forhold til søknadsbeskrivelsen. 

Ny koronatilpasset tilskuddsordning:
Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 er det av naturlige årsaker mindre aktivitet å spore hos våre medlemmer når det gjelder konserter og turneer både innenlands og utenlands. Ad hoc-ordningene for musikere i Norsk jazzforum går som normalt, men Norsk jazzforum ser allikevel behov for ytterligere stimulering til aktivitet siden det fortsetter å være mindre konsert- og turnévirksomhet enn vanlig. Norsk jazzforum åpner derfor ad hoc-ordningen for flere stimulerende tiltak: 

• For musikere åpnes det opp for å søke midler til nye formidlingsformer, innspillinger og ekstraordinære tiltak i forbindelse med pandemien.  

Ordningen er kun åpen for ordinære musikermedlemmer, ikke studentmedlemmer. Vanlige retningslinjer for ad hoc-tilskudd gjelder, men ta kontakt med oss om det oppstår ekstraordinære situasjoner på kortere enn 14-dagers varsel. Ad Hoc-ekstraordinær er ikke en kompensasjonsordning, så vi har ikke mulighet til å støtte prosjekter etterskuddsvis. 

Tilskuddsordningen fungerer som en toppfinansiering, og skal som hovedregel ikke fullfinansiere det omsøkte prosjektet. Størrelsen på tilskuddene som deles ut er på opptil kr 15 000. Man søker på vanlig måte i Norsk jazzforums søknadsportal, og velger ordningen ad hoc musiker-ekstraordinær

Her finner du en veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen. 

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660. 

 

Fra forsiden

Nyheter

Ototoi spilte seg til Jazzintro-finale

Det var Ototoi som sikret seg den andre finaleplassen i Jazzintro 2022 under Maijazz i Stavanger søndag kveld. I juli skal kvartetten kjempe om tittelen Årets unge jazzmusikere 2022, lanseringspakke fra Norsk jazzforum, mentorprogram støttet av Talent Norge samt Gramo-stipend på kr 150 000.

Nyheter

Lanserer Jazzprisen

I dag lanserte Norsk jazzforum opprettelsen av Jazzprisen, en årlig prisutdeling for norsk jazzmusikk i alle dens former. Prisen skal feire den grenseløse norske jazzen og vise frem det musikalske mangfoldet landet har å by på. NRK er med som mediepartner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev