Ad hoc musiker

Søknad:
Musiker- og studentmedlemmer i Norsk jazzforum kan søke om toppfinansiering til konsert- og turnévirksomhet gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Søknader behandles av Norsk jazzforums administrasjon fortløpende, og skal være sendt senest to uker før prosjektet finner sted. Søker må ha betalt kontingent for inneværende år for at søknaden skal kunne vurderes, og støtten dekker primært utgifter til Norsk jazzforum sine medlemmer. Management kan søke på vegne av band/artist.

Norsk jazzforums etiske retningslinjer følger alle tildelinger, og alle mottakere av tilskudd plikter å følge disse. 

Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig, og søknaden skal inneholde:
 Beskrivelse av prosjektet
• 
Detaljert budsjett
• 
Oversikt over antall konserter og turnérute med spillested og dato
• 
Oversikt over hvilke musikere som er involvert
• 
Oversikt over deltagere i, og/eventuelt arrangør av prosjektet
• 
Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser. 

Ad hoc er ment som en toppfinansiering av prosjekter, dvs. anslagsvis 10-25 % av totalt budsjett. Ved tvilstilfeller og der hvor det er tilrådelig å bevilge særlig store tilskudd, oversendes søknaden til styrets arbeidsutvalg. Behandlingstiden kan da ta noe lengre tid.

Den ordinære ad hoc-ordningen gir ikke tilskudd til:
• 
Fonograminnspillinger eller preproduksjon.
• 
Konserter som kun oppføres ved festivaler med relativ stor statsstøtte eller Nasjonal jazzscene får normalt ikke tilskudd gjennom ad hoc. 

Søk om ad hoc-støtte her.

Rapport:
Tilskuddet utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap foreligger. Det tildelte tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i forhold til søknadsbeskrivelsen.

Ad Hoc refunderer 20% av utgifter til miljøvennlige reiser:
Medlemmer som mottar støtte til konserter og turnéer vil også kunne få refundert 20% av reiseutgiftene med tog, buss og elektrisk leiebil.
Refusjon utbetales etterskuddsvis med Ad Hoc-støtten.

• Rapporten må inneholde en oversikt over refunderbare utgifter (20% summert).
• Reisebilag vedlegges.

Koronatilpasset tilskuddsordning:
Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 er det av naturlige årsaker mindre aktivitet å spore hos våre medlemmer når det gjelder konserter og turneer både innenlands og utenlands. Ad hoc-ordningene for musikere i Norsk jazzforum går som normalt, men Norsk jazzforum ser allikevel behov for ytterligere stimulering til aktivitet siden det fortsetter å være mindre konsert- og turnévirksomhet enn vanlig. Norsk jazzforum åpner derfor ad hoc-ordningen for flere stimulerende tiltak: 

• For musikere åpnes det opp for å søke midler til nye formidlingsformer, innspillinger og ekstraordinære tiltak i forbindelse med pandemien.  

Ordningen er kun åpen for ordinære musikermedlemmer, ikke studentmedlemmer. Vanlige retningslinjer for ad hoc-tilskudd gjelder, men ta kontakt med oss om det oppstår ekstraordinære situasjoner på kortere enn 14-dagers varsel. Ad Hoc-ekstraordinær er ikke en kompensasjonsordning, så vi har ikke mulighet til å støtte prosjekter etterskuddsvis. 

Tilskuddsordningen fungerer som en toppfinansiering, og skal som hovedregel ikke fullfinansiere det omsøkte prosjektet. Størrelsen på tilskuddene som deles ut er på opptil kr 15 000. Man søker på vanlig måte i Norsk jazzforums søknadsportal, og velger ordningen ad hoc musiker-ekstraordinær

Her finner du en veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen. 

Spørsmål ang. tilskuddsordningene ad hoc og Frifond rettes til Norsk jazzforum på epost, eller telefon 2200 5660. 

 

Fra forsiden

Nyheter

Joakim Rainer Trio er Årets unge jazzmusikere 2022

Det var Joakim Rainer Trio som stakk av med seieren under Jazzintro-finalen på Moldejazz onsdag 20. juli. Musikken er solid og energisk, og de overbeviser oss med overskudd og lekenhet, sier juryen i sin begrunnelse.

25 ÅR SOM NORSK JAZZFORUM

Stabilisering, styrking og evig pengejakt

25 ÅR SOM NORSK JAZZFORUM: 8. juni 1997 ble Norsk jazzforum etablert ved sammenslåing av tre ulike jazzorganisasjoner. Gjennom sommeren publiserer vi flere intervjuer og saker for å markere 25 år som Norsk jazzforum, organisasjonen som samler hele det norske jazzfeltet. Terje Mosnes skriver her om den nye organisasjonens første tid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev