Nyheter

Storbandpris til ildsjel fra Arendal

I helgen mottok trommeslager og musikalsk leder for Arendal Big Band, Audun Dertz, Norsk jazzforums storbandpris for 2011. Dertz har hatt en uvurderlig betydning for storbandmiljøet på hele Sørlandet og er en ildsjel i ordets rette forstand.

– Det er en stor ære, sa en svært glad prisvinner.

Storbandprisen ble i helgen overrakt av styreleder i Norsk jazzforum, Odd Erik Hansgaard, i forbindelse med et landsdekkende møte for norske storband på Nasjonal jazzscene i Oslo. Den nasjonale organisasjonen Norsk jazzforum ønsker gjennom en egen storbandpris å synliggjøre hvilken betydning en enkelt person eller en gruppe har for storbandmiljøet i Norge, og hvilken betydning storbandmiljøet har for norsk jazz generelt. Med prisen følger en sjekk på 25 000 kroner.

Da Audun Dertz mottok prisen takket han Norsk jazzforum for gjennom storbandprisen å sette fokus på også denne delen av norsk jazzliv. – Det er mange som fortjener en slik pris, og det er en ære å være den andre personen i historien som mottar denne prisen, sa Dertz. Storbandprisen ble delt ut for første gang i fjor, og prismottaker var da storbandleder Odd Fossum i Ålesund.

Norsk jazzforums begrunnelse for Storbandprisen 2011:
«Årets mottaker av storbandprisen har spilt, ledet, vært seminarholder, arrangert musikk for storband gjennom en menneskealder. Audun Dertz beskrives som en som virkelig brenner for storband og har hatt en uvurderlig betydning for storbandmiljøet på hele Sørlandet. Til daglig leder han Arendal Big Band, men har også jobbet med Ålesund storband, Larvik storband, Tønsberg storband, Opus One i Kragerø, Gjerstad storband, Torungen storband og mange flere.

Dertzs innsats for å fornye storbandrepertoaret og hvilken effekt dette har hatt, må også nevnes. Gjennom å tenke på utradisjonelle måter i forhold til repertoar har han vært med på å endre oppfatningen av et storband er. For å illustrere dette kan man nevne:

–    Bestillingsverk for kor, solister og storband i 2000
–    Arrangering av Beatles for storband både i 2001 og 2008.
–    Musikk av Jimi Hendrix og Janis Joplin arrangert for storband.
–    Et eget Jan Eggum prosjekt, med Eggum selv som solist
–    Bestillingsverket «Setesdal, Garden of Ancient Songs» med Kirsten Bråten Berg som solist.

… og mye, mye mer.

Audun Dertz arbeid har også hatt stor betydning for mange unge musikere. Elever fra musikklinja og andre som er i starten av deres karriere, har alle vært under prismottagerens ledelse. Også den internasjonalt kjente sangeren Inger Marie Gundersen har spilt Arendal Big Band. Dertz har vært engasjert som foreleser for elever ved musikklinja, med tema storband.  All hans innsats har vært frivillig, og han må på alle måter kalles en ildsjel.»

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev