Nyheter

Michael Barnes hedret med Storbandprisen 2022

Musikalsk leder av Bergen Big Band, Fana Big Band og Storband90, Michael Barnes, ble lørdag 15. oktober hedret med Storbandprisen 2022. Han har hatt en enorm betydning for et helt distrikts storbandmiljø, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for prisen, og omtaler Barnes som en storbandleder preget av høye musikalske ambisjoner og smittende glede.

Under Lillestrøm Storbandfestival lørdag kveld ble saksofonist, komponist, arrangør og musikalsk leder Michael Barnes, tildelt Storbandpris 2022 av den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum.  Barnes var til stede på festivalen som musikalsk leder for Fana Big Band og Storband90, og ble overrasket med prisen av prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.

– Det er ingen tvil om at Michael Barnes’ innsats for Bergen-distriktets storbandmiljø har hatt betydning for svært mange, både hans arbeid som musikalsk leder, men også som instruktør for amatørstorband og som musiker selv. Han har også satt i gang samarbeidsprosjekter som blant annet suksessen Klubb Kavaler, som bidrar til at storbandmusikken når bredt ut til nye publikumsgrupper, sier Aleksander Haugen.


Michael Barnes og prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen. Foto: Halvor Gudim

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode.

Storbandprisen
Norsk jazzforum vil gjennom sin storbandpris synliggjøre hvilken betydning en enkeltperson eller et miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Den eller de som mottar prisen bør ha vært med på å skape ringvirkninger som har betydning for et større miljø. De må være ildsjeler, som både spiller en rolle for det sosiale, så vel som det musikalske. Det er storbandmiljøet selv som nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum som deler ut prisen.


Michael Barnes og Storband90 under Lillestrøm Storbandfestival 2022. Foto: Halvor Gudim

I Norsk jazzforums begrunnelse for Storbandprisen 2022 heter det:
Mottakeren av Norsk jazzforums storbandpris 2022 har hatt en enorm betydning for et helt distrikts storbandmiljø. Han har med entusiasme og hardt arbeid bidratt til et stort løft for flere av byens amatørstorband, og hans arbeid som storbandleder er preget av høye musikalske ambisjoner, smittende glede, innsikt i det musikalske stoffet, store mengder humor og et uslitelig humør. Kombinasjonen av alt dette skaper en trygg og god atmosfære både på øvinger og konserter, og gjør at alle får lyst til å yte sitt beste.

Årets prisvinner er også svært ettertraktet både som arrangør og komponist, og han har bidratt som solist og instruktør på seminar for praktisk talt alle distriktets storband. Han har gjennom en enorm kontaktflate og grenseløs musikalsk nysgjerrighet skapt interessante og vellykkede samarbeidsprosjekt med en rekke artister, også utenfor storband-universet. Årets prisvinner står også bak det nå veletablerte konseptet «Klubb Kavaler», et månedlig dansearrangement i gullalderstil for swingentusiaster og andre nostalgikere, som går på rundgang blant Bergens amatørstorband, og som fortsatt er en publikumssuksess, ni år etter oppstarten.

Årets prisvinner er musikalsk leder i Storband 90 og Fana Big Band, som begge blir å høre her på Lillestrøm Storbandfestival her i kveld, i tillegg til Bergen Big Band, der han også er å finne i saksrekka.

Det er svært hyggelig å kunne tildele Norsk jazzforums Storbandpris 2022 til saksofonist, komponist, arrangør og musikalsk leder Michael Barnes.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev