Nyheter (14)

Nyheter

Lite musikalsk statsbudsjett

...Det har i kulturlivet vært knyttet stor spenning til Trine Skei Grandes første <strong>statsbudsjett</strong> som kulturminister. I forslag til <strong>statsbudsjett</strong> for 2019 er det andre kunstfelt enn musikk som står...

Nyheter

Lite rom for kultur i forslag til statsbudsjett 2018

...I forslag til <strong>statsbudsjett</strong> for 2018 som Regjeringen la fram i dag, fortsetter Kulturdepartementet sin satsing på næring og talentutvikling, blant annet gjennom styrking av Kreativt Norge, Gaveforsterkningsordningen og Talent...

Nyheter

Snart revidert statsbudsjett

...(foto: KUD/Wenche Nybo) I forslaget til <strong>statsbudsjett</strong> fra oktober ble musikkfeltet økt med 64 millioner kroner. – Et historisk budsjett, sa daværende kulturminister Hadia Tajik, og understreket at kulturbudsjettet aldri...

Nyheter

– Etterlyser satsing på det frie feltet

...kunstnerøkonomien. Jeg er dessverre skuffet på kunstnernes vegne, sier Bråtømyr. Arrangør- og musikerordningene i Norsk kulturråd står på stedet hvil i <strong>statsbudsjett</strong>forslaget, og Bråtømyr understreker at begge disse to tilskuddsordningene...

Fra forsiden

Nyheter

Makt og armlengder i kulturlivet

Forrige ukes statsbudsjettdebatt ga flere spørsmål enn svar rundt de strukturelle endringene som nå skjer i forvaltningen på kunst- og kulturfeltet. I en kronikk i Morgenbladet i dag løfter Norske Konsertarrangører, Ny musikk og Norsk jazzforum en del av utfordringene rundt armlengdes avstand-prinsippet og maktsentreringen disse endringene fører til.

Nyheter

Korrigering fra departementet om tilskudd til jazzen

Overraskelsen var stor da statsbudsjettet i forrige uke foreslo å legge fire regionale jazzsentre under forvaltning av Norsk jazzforum, og samtidig ga et kutt i støtten. Nå bekrefter departementet at kuttet var feil, og at alle er foreslått med 2020-støtte pluss prisjustering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev