Nyheter

Lite rom for kultur i forslag til statsbudsjett 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett er ikke oppløftende lesning for kulturlivet. – Den nødvendige styrkingen er fraværende i budsjettforslaget, og halveringen av UDs kulturmidler er dramatisk, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

I forslag til statsbudsjett for 2018 som Regjeringen la fram i dag, fortsetter Kulturdepartementet sin satsing på næring og talentutvikling, blant annet gjennom styrking av Kreativt Norge, Gaveforsterkningsordningen og Talent Norge. Den foreslåtte økningen til Norsk kulturfond er på 2,8%.
–  Slik vi leser Regjeringens budsjettforslag er det lite rom for kultur. Den totale økningen på Kulturdepartementets budsjett er i praksis knapt en indeksregulering, og ikke den etterlengtede og nødvendige styrkingen vi har etterspurt i flere år, sier Bråtømyr.

Dramatisk kutt i UD-midler
Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet arrangerte nylig en fest med over 200 gjester, for å hedre norske kunstnere som stadig markerer seg på flere internasjonale arenaer. Kulturminister Helleland uttalte at «vi ønsker å anerkjenne og hylle våre mange fantastiske enkeltkunstnere og artister». Statsbudsjettet 2018 følger opp Hellelands og Brendes fest med kutt på hele 49% i UDs budsjettpost for tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål.
– En halvering av disse aktivitetsmidlene er dramatisk for norsk kunst- og kulturliv. Når det i tillegg ser ut som om 10 millioner av denne budsjettposten på totalt 25 millioner bindes opp til Bokmessen i Frankfurt, blir det svært lite midler igjen til fordeling på resten av feltet, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr. Hun er bekymret på vegne av musikerne: – Norske jazzmusikere er internasjonalt anerkjente, og de har hele verden som arbeidsplass. En stor del av turnévirksomheten foregår internasjonalt, og reisestøtten fra UD er svært viktig, sier Bråtømyr.

Få friske midler
Kulturbudsjettet viser en svak indeksregulering de aller fleste steder. Kunstnerstipendene øker med 2,2%, og de institusjonene som ligger direkte på statsbudsjettet, som Nasjonal jazzscene og Music Norway, øker også med knappe to prosent. Posten for musikkformål i Norsk kulturfond øker med 2,7%.
– Det er i praksis ingen friske midler til musikere, ensembler og arrangører. Dette er dessverre lite oppløftende lesning på vegne av våre musiker- og arrangørmedlemmer, sier Gry Bråtømyr i Norsk jazzforum.
Bråtømyr registrerer også at Gaveforsterkningsordningen nå er foreslått flyttet over til Tippemidlene, og sier hun er skeptisk til at stadig flere av kulturpostene flyttes over til spillemidlene.

Momsøkning
I forslaget til statsbudsjett for 2018, foreslår regjeringen å øke lavmomssatsen som blant annet deler av kulturlivet nyter godt av, fra ti til tolv prosent. Allerede i fjor ble satsen satt opp fra åtte prosent, og Bråtømyr ser med bekymring på utviklingen.
Momskompensasjonsordninger for frivillige organisasjoner økes derimot, men er fortsatt langt unna behovet.

Fra forsiden

Nyheter

Vinterjazz med lokale helter og skinnende stjerner

Fredag 26. januar går startskuddet for Vinterjazz, den 10 dager lange jazzmønstringen med mer enn 70 konserter i om lag 30 jazzklubber over hele landet. Fram til 4. februar skal et stort antall lokale helter, nasjonale topputøvere og enkelte internasjonale navn i aksjon, blant dem Come Shine, Nils Petter Molvær, Gard Nilssen's Acoustic Unity, Billy Cobham Band og Adam Baldych Quartet.

Nyheter

Jazzlansering i New York

I midten av januar blir norsk jazz markert i New York. Gard Nilssen’s Acoustic Unity og Rohey spiller under Winter Jazzfest, og Norsk jazzforum lanserer den åttende utgaven av promocden JazzCD.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev