Nyheter

Lite musikalsk statsbudsjett

Regjeringens forslag til kulturbudsjett 2019 er helhetlig godt og gir en styrking til flere områder i kulturfeltet, men ikke til musikken. – Et solid kulturbudsjett med mye politikk, men lite fokus på musikkfeltet, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Det har i kulturlivet vært knyttet stor spenning til Trine Skei Grandes første statsbudsjett som kulturminister. I forslag til statsbudsjett for 2019 er det andre kunstfelt enn musikk som står i fokus.
– Når vi nå har fått en kulturminister som har stor kunnskap og interesse for kulturfeltet, har forventningene til statsbudsjettet vært høye, sier Bråtømyr.
I Statsbudsjett 2019 foreslås det 134 friske millioner til momskompensasjonsordningen, 32,7 millioner til Norsk kulturfond, driftsstøtte til Balansekunst og Kulturalliansen, samt å utvide Musikkutstyrsordningen til å gjelde alle kulturuttrykk med en styrking på 5 millioner.
– Disse tiltakene er veldig gode, men gjentatte ganger opplever vi at det frie musikkfeltets ordninger åpnes for hele kulturfeltet, sier Bråtømyr.
– Det er positivt at musikktiltakene oppfattes som godt organisert, slik at de kan ta opp i seg flere kulturuttrykk. Når det ikke legges til nok friske midler blir musikkfeltet dessverre sittende igjen med mindre enn det vi hadde.

Norsk kulturråd
Norsk kulturråd foreslås styrket, med en fortsatt satsning på kulturell og kreativ næring, kulturinstitusjoner og kulturarvfeltet. Fond for lyd og bilde foreslås en økning på 4 millioner, og kunstnerstipendene styrkes med 2,5%, mindre enn lønns og prisvekst vil tilsi. Norsk kulturfond styrkes med 32,7 millioner, hvor halvparten er øremerket spesifikke satsninger, særlig innen scenekunst og litteratur. Musikkfeltet i fondet foreslås økt med 8 millioner, en indeks på 2%, men det er her opp til Norsk kulturråd å bestemme det endelige utfallet i fondsfordelingen.
– Det er et stort behov for økte midler til både musikere, arrangører, institusjoner og organisasjoner som er prisgitt Kulturrådet. Vår egen organisasjon har ikke fått indeksregulert tilskuddet på 4 år, og det er en lei og skummel utvikling, sier Bråtømyr.

Musikkutstyrsordningen (MUO) utvides
Kulturdepartementet har på bakgrunn av evalueringer gitt MUO oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. Ordningen foreslås tilført 5 millioner kroner i 2019 fra avsetningen til amatørteater- og frivillige teaterformål.
– Det er et godt signal at Kulturministeren styrker satsingen på kulturarenaer, og flott at det tenkes tverrkulturelt, men 5 millioner er i denne sammenhengen for lite. Vi håper derfor å se en sterkere satsning i fordelingen av spillemidlene når den tid kommer, sier Bråtømyr.
Musikkutstyrsordningen (MUO) har i dag som formål å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet.

Midler til Balansekunst
Balansekunst gis for første gang driftsmidler med 1,5 millioner avsatt i budsjettforslaget.
– Arbeidet mot trakassering og diskriminering krever langsiktige tiltak og forutsigbare rammer. At Balansekunst endelig får støtte er en stor seier, og et resultat av et samlet og langsiktig arbeid fra kulturfeltet, sier Bråtømyr.
Organisasjonen Balansekunst jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, og representerer over 60 norske kunst- og kulturorganisasjoner.

Storslått utenrikskulturell satsning
Kulturministeren la i sin presentasjon av kulturbudsjettet vekt på at vi i 2019 vil se den største utenrikskulturelle satsningen i vår tid, og trakk med det frem at Norge er fokusland på verdens største jazzmesse Jazzahed i Bremen, samt på filmmessen Berlinalen og litteraturmessen i Frankfurt.
– 2019 blir et kjempespennende år hvor vi skal jobbe hardt for å vise frem hva jazzscenen i Norge har å by på, sier Bråtømyr.

Regionalisering
Det blir den kommende kulturmeldingen som skal legge føringer for hvordan kulturbudsjettet videre skal forvaltes i henhold til regionreformen. Regjeringen har vært opptatt av å spre makt i den offentlige kulturpolitikken, og for å styrke produksjon og formidling i musikkfeltet foreslås det å øke tilskuddene til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Opera Rogaland og Edvard Grieg kor med til sammen 6 mill. kroner.
– Jeg håper regjeringen også ser behovet for denne type satsning for jazzfeltet. Det ville vært storartet å få til statlig medfinansiering for de profesjonelle jazzorkestrene, avslutter Bråtømyr.

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev