Nyheter (47)

Nyheter

Hit, men ikke lenger

...har oppstått, så er det flere kunstnerstipender. Vi hadde derfor håpet at <strong>Kulturdepartementet</strong> ville etablere langt flere, sier Bråtømyr. <strong>Kulturdepartementet</strong> har gitt Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt i oppdrag å...

Nyheter

Makt og armlengder i kulturlivet

...som styrer blant annet Kulturfondet. De siste årene har Kulturrådet fått utvidet sitt mandat. Stadig flere oppgaver er overført fra <strong>Kulturdepartementet</strong> til Kulturrådets administrasjon, i hovedsak direktoratsoppgaver. Som resultat har...

Nyheter

– Etterlyser satsing på det frie feltet

...Regjeringen foreslår å flytte 10 musikk-knutepunktfestivaler med en samlet bevilgning på 48 millioner kroner fra <strong>Kulturdepartementet</strong>s budsjett til festivalordningen i Norsk kulturfond (post 55). Etter en prisindeksregulering av post 55...

Fra forsiden

Nyheter

Arild B. Nielsen hedret med Storbandprisen

Musiker og musikalsk leder i Hardanger Big Band, Arild B. Nielsen, ble lørdag 16. oktober hedret med Storbandprisen 2021. Nielsen er en bærebjelke for det lokale musikklivet, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for prisen, og omtaler Nielsen som en ildsjel av dimensjoner, en stor musikalsk formidler og en inspirasjon for unge musikere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev