Nyheter (44)

Nyheter

– Etterlyser satsing på det frie feltet

...Regjeringen foreslår å flytte 10 musikk-knutepunktfestivaler med en samlet bevilgning på 48 millioner kroner fra <strong>Kulturdepartementet</strong>s budsjett til festivalordningen i Norsk kulturfond (post 55). Etter en prisindeksregulering av post 55...

Nyheter

Makt og armlengder i kulturlivet

...som styrer blant annet Kulturfondet. De siste årene har Kulturrådet fått utvidet sitt mandat. Stadig flere oppgaver er overført fra <strong>Kulturdepartementet</strong> til Kulturrådets administrasjon, i hovedsak direktoratsoppgaver. Som resultat har...

Nyheter

Mer til arrangører og musikere

...<strong>Kulturdepartementet</strong> viderefører satsingen på profesjonelle kor. I statsbudsjettet øker satsingen med 3 millioner, og 532 500 kroner er øremerket Trondheim Voices. Dette er en stor økning for Norges eneste vokalensemble...

Fra forsiden

Nyheter

Makt og armlengder i kulturlivet

...som styrer blant annet Kulturfondet. De siste årene har Kulturrådet fått utvidet sitt mandat. Stadig flere oppgaver er overført fra <strong>Kulturdepartementet</strong> til Kulturrådets administrasjon, i hovedsak direktoratsoppgaver. Som resultat har...

Nyheter

Korrigering fra departementet om tilskudd til jazzen

Overraskelsen var stor da statsbudsjettet i forrige uke foreslo å legge fire regionale jazzsentre under forvaltning av Norsk jazzforum, og samtidig ga et kutt i støtten. Nå bekrefter departementet at kuttet var feil, og at alle er foreslått med 2020-støtte pluss prisjustering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev