Nyheter

Snart revidert statsbudsjett

I oktober la den tidligere regjeringen fram et statsbudsjett hvor de innfrir målet om 1% av statsbudsjettet til kultur. Nå knytter det seg stor spenning til den nye regjeringens reviderte budsjett som legges fram 8. november.

(foto: KUD/Wenche Nybo)

I forslaget til statsbudsjett fra oktober ble musikkfeltet økt med 64 millioner kroner. – Et historisk budsjett, sa daværende kulturminister Hadia Tajik, og understreket at kulturbudsjettet aldri før har vært så solid og omfattende. Via Norsk kulturråd er det en økning til musikkformål på 13 millioner kroner. Jazzfeltet har gjennom indeks i hovedsak fått en økning på 3.5 %, og Nasjonal jazzscene fikk en økning på kr 300.000 utover indeksen. Flere av Njfs medlemmer får økning i 2014 via veksten i momskompensasjonsordningen. Nå knytter det seg stor spenning til kulturminsister Thorhild Widveys reviderte budsjett som er ventet 8. november.

Fagutvalg lagt på is
Noe av det første Thorhild Widvey gjennomførte som Kulturminister, var å legge to nye arbeidsutvalg på is. De nyopprettede utvalgene som skulle se på kunstneres levekår og kartlegge konsertarrangører i Norge, har det knyttet seg store forventninger til, og skuffelsen i kulturfeltet er stor.  – Jeg er skuffet. Dette så lovende ut, sa leder for Musikernes fellesorganisasjon, Hans Ole Rian, til Dagsavisen 29. oktober.
Statssekretær i Kulturdepartementet, Knut Olav Åmås, uttaler til Dagsavisen at dette ikke betyr at utvalgene ikke blir noe av, men at de er lagt på is fordi den nye regjereingen ønsker se på mandat og sammensetning.

Fra forsiden

Nyheter

Nytt europeisk utvekslingsprogram

Kjetil Mulelid reiser til Nederland og belgiske Mattias de Craene kommer til Norge i forbindelse med det internasjonale utvekslingsprogrammet Constellations.

Nyheter

– Tilskuddene til musikklivet må styrkes

Rammevilkårene til musikklivet er den største og mest kritiske utfordringen vi står overfor akkurat nå, uttaler et samstemt landsmøte i Norsk jazzforum. - Det er et behov for styrking av tilskuddene til hele det norske musikklivet. Økonomisk forutsigbarhet for arrangørfeltet og kunstnerne er avgjørende og må på plass, sier nyvalgt styreleder, Ragnhild Menes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev