Nyheter

Snart revidert statsbudsjett

I oktober la den tidligere regjeringen fram et statsbudsjett hvor de innfrir målet om 1% av statsbudsjettet til kultur. Nå knytter det seg stor spenning til den nye regjeringens reviderte budsjett som legges fram 8. november.

(foto: KUD/Wenche Nybo)

I forslaget til statsbudsjett fra oktober ble musikkfeltet økt med 64 millioner kroner. – Et historisk budsjett, sa daværende kulturminister Hadia Tajik, og understreket at kulturbudsjettet aldri før har vært så solid og omfattende. Via Norsk kulturråd er det en økning til musikkformål på 13 millioner kroner. Jazzfeltet har gjennom indeks i hovedsak fått en økning på 3.5 %, og Nasjonal jazzscene fikk en økning på kr 300.000 utover indeksen. Flere av Njfs medlemmer får økning i 2014 via veksten i momskompensasjonsordningen. Nå knytter det seg stor spenning til kulturminsister Thorhild Widveys reviderte budsjett som er ventet 8. november.

Fagutvalg lagt på is
Noe av det første Thorhild Widvey gjennomførte som Kulturminister, var å legge to nye arbeidsutvalg på is. De nyopprettede utvalgene som skulle se på kunstneres levekår og kartlegge konsertarrangører i Norge, har det knyttet seg store forventninger til, og skuffelsen i kulturfeltet er stor.  – Jeg er skuffet. Dette så lovende ut, sa leder for Musikernes fellesorganisasjon, Hans Ole Rian, til Dagsavisen 29. oktober.
Statssekretær i Kulturdepartementet, Knut Olav Åmås, uttaler til Dagsavisen at dette ikke betyr at utvalgene ikke blir noe av, men at de er lagt på is fordi den nye regjereingen ønsker se på mandat og sammensetning.

Fra forsiden

Nyheter

800 000 kroner i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt drøyt 800 000 kroner i musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Bassist Ellen Brekken, pianist Helge Lien og vokalist Miriam Kibakaya er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend. Jacob Young Trio, Cosmic Swing Orchestra og LILJA er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Meld deg på vårt nyhetsbrev