Nyheter (6)

Nyheter

Korona: aktuelle ordninger og tiltak

Oppdatert 9. april 2021 Nye nasjonale smitteverntiltakene gjelder fra 25. mars og inntil videre. Det gjøres en ny vurdering av tiltakene 14. april. Områdene som har svært strenge...

Nyhet

Kulturfeltet frykter for fremtiden

...for veldig mange parter, og mange i kulturfeltet frykter for fremtiden. – Det er selvfølgelig svært viktig at alle følger påbud og anbefalinger fra myndighetene for å begrense <strong>korona</strong>smitte. Men...

Nyheter

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

...I mediene: – Musikkfestivalene trygler om avklaring: – Desperat situasjon – Ballade følger <strong>korona</strong>krisen for musikkfeltet her – Musikkultur følger <strong>korona</strong>krisen for musikkfeltet her – Klassekampen følger <strong>korona</strong>krisen for kulturfeltet...

Nyheter

Feirer den internasjonale jazzdagen

...UNESCOs internasjonale jazzdag skal løfte fram jazz som musikkform, men også øke bevisstheten om interkulturell dialog og gjensidig forståelse, og styrke internasjonalt samarbeid og kommunikasjon. – Med <strong>korona</strong>pandemien står verden...

Fra forsiden

Nyheter

Digitalt landsmøte i Norsk jazzforum

Søndag 18. april gjennomfører Norsk jazzforum landsmøtet 2021. Over 100 representanter møtes digitalt for å sette kursen for organisasjonen de neste to årene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev