Nyheter

Korona: aktuelle ordninger og tiltak

Siden koronapandemien og smitteverntiltak satte inn for fullt i mars 2020, har det kommet en rekke midlertidige ordninger og regler for vårt felt. Her forsøker vi å gi en oversikt over gjeldene tiltak fra 18. januar 2021.

Regjeringen viderefører de aller fleste nasjonale tiltakene som ble innført 4. januar. Med unntak av noe lettelse for barn og unge, vil tiltakene vare så lenge det er behov for dem, sier statsminister Erna Solberg 18. januar. Regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen, og det nasjonale skjenkeforbudet skal vurderes i uke 4.

Nasjonale regler som påvirker kulturlivet:
– Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

– Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

– De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

– Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Se oversikt over alle regler og anbefalinger her.

Fra 18. januar åpner Regjeringen igjen for hjemmebesøk, men ikke med flere enn 5 personer i tillegg til egen husstand. Det er fortsatt nasjonale anbefalinger om å begrense sosial kontakt og besøk, unngå unødvendige reiser og benytte hjemmekontor om man kan.

Det vil også være enkelte lokale regler. Er du i tvil om hvilke regler som gjelder der du bor eller oppholder deg, sjekk med Folkehelseinstituttet og hos lokale myndigheter.

Kompensasjonsordningen for arrangementer
Kompensasjonsordningen for september åpner nå for en ny søknadsrunde for arrangementer som ble rammet av pålegg fra fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Søknadsfristen var 15. januar kl. 13:00. Kulturrådet åpner for søknader for oktober til desember i uke 3.
Mer informasjon og søknadsskjema her.

Stimuleringsordning for kultursektoren
Søknadsfristen for arrangementer som skulle gjennomføres fra oktober til desember var 1. desember 2020. Norsk kulturråd opplyser om at nye runder av stimuleringsordningen vil bli utlyst så snart forskriften er klar. Mer informasjon her.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Stortinget vil videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2021. Mer info kommer.

Musikkøvelser
Norsk musikkråd har i samarbeid med Musikkens studieforbund, og representanter fra kor, korps, band og orkester, utarbeidet en veileder for musikkøvelser. Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Endringer i veilederen blir forelagt Kulturdepartementet før publisering. Senest oppdatert 16. desember 2020. Mer om denne her.

Fra forsiden

Nyheter

Jazzintro-finalen utsatt

Finalen i Jazzintro 2020 som var planlagt 29. januar i år, er nå utsatt til fredag 26. februar på grunn av den sosiale nedstengingen i Oslo.

Nyheter

Kulturrådstilskudd kan ikke benyttes til avlysninger

Kulturrådet varsler om at tilskuddsmidler som vil bli gitt fra og med søknadsfristen 2. desember, ikke kan benyttes til å utbetale honorarer ved avlysninger. Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene, Creo, Samspill og Ny musikk bedt Kulturrådet rydde opp.

Meld deg på vårt nyhetsbrev