Nyheter

Korona: aktuelle ordninger og tiltak

Siden koronapandemien og smitteverntiltak satte inn for fullt i mars 2020, har det kommet en rekke midlertidige ordninger og regler for vårt felt. Her en oversikt over gjeldene tiltak som trådte i kraft 27. mai 2021.

Oppdatert 27. mai 2021

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 27. mai. Tiltakene gjelder inntil videre. Enkelte kommuner og fylker, som for eksempel Oslo, vil ha strengere tiltak. Sjekk din kommunes nettside for lokale tiltak.

Her et utdrag av tiltak og regler som er relevant for kulturlivet:
• 
Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
• Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
• Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.
• Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene.

Regler for arrangement:
Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.
Reglene for arrangementer er som følger:
• Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
• Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
• Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
• Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

De nasjonale reglene for servering:
• Skjenkestopp kl. 24.00.
• Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
• Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Det kan også være enkelte lokale regler. Er du i tvil om hvilke regler som gjelder der du bor eller oppholder deg, sjekk med Folkehelseinstituttet og hos lokale myndigheter.

Plan for gjenåpning
Regjeringen la 7. april fram en plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Gjenåpningsplanen er basert på en anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det planlegges ikke etter konkrete datoer, men gjøres vurderinger basert på tre sjekkpunkter: Smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten samt vaksinasjon. Her finner du planen og fasene for gjenåpning (pdf).

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19. Ordningen gjelder fra 1. januar til 31. august 2021. Søknadsfristen er 15. september. Les mer om ordningen og søk her.

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon
Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 kan få tilskudd, og fyller ut en egenerklæring. Fristen for å sende inn egenerklæringen var 20. april 2021. Utbetaling til lag og foreninger er klar, her kan du se nøkkeltallDe som mottar midler fra denne delen av ordningen, kan også søke om tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement eller aktiviteter.

Stimuleringsordning for kultursektoren
Søknadskjemaet for stimuleringsordningen for arrangementer fra 1. januar til 30. juni er nå åpent. Neste søknadsfrist er 12. april, med påfølgende frist 10. mai og siste søknadsfrist 1. juni 2021.  Mer informasjon her.

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren
Siste søknadsfrist for kompensasjon til kulturarrangement fra og med 01.10.2020 til og med 31.12.2020 var mandag 26. april kl. 13.00. Mer informasjon her.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere varer i følge NAV sine nettsider til og med 30. september 2021.

Musikkøvelser
Norsk musikkråd har i samarbeid med Musikkens studieforbund, og representanter fra kor, korps, band og orkester, utarbeidet en veileder for musikkøvelser. Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Endringer i veilederen blir forelagt Kulturdepartementet før publisering. Senest oppdatert 16. desember 2020. Mer om denne her.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev