Nyheter

Korona: aktuelle ordninger og tiltak

Siden koronapandemien og smitteverntiltak satte inn for fullt i mars 2020, har det kommet en rekke midlertidige ordninger og regler for vårt felt. Her forsøker vi å gi en oversikt over gjeldene tiltak fra 25. mars 2021.

Oppdatert 9. april 2021

Nye nasjonale smitteverntiltakene gjelder fra 25. mars og inntil videre. Det gjøres en ny vurdering av tiltakene 14. april.  Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, som for eksempel Oslo, vil fortsatt beholde disse tiltakene. Sjekk din kommunes nettside for lokale tiltak.

Her et utdrag av tiltak og regler som er relevant for kulturlivet:
• 
Reiser til utlandet frarådes. Unngå unødvendige reiser innenlands.
• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
• Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig.
• Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.

Regler for arrangement:
• Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses.
Regler hvis arrangementet likevel må avholdes:
• Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
• Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
• Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser.
• Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
• Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

De nasjonale reglene for servering:
• 
Skjenkeforbud
• Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Det vil også være enkelte lokale regler. Er du i tvil om hvilke regler som gjelder der du bor eller oppholder deg, sjekk med Folkehelseinstituttet og hos lokale myndigheter.

Plan for gjenåpning
Regjeringen la 7. april fram en plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Gjenåpningsplanen er basert på en anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det planlegges ikke etter konkrete datoer, men gjøres vurderinger basert på tre sjekkpunkter: Smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten samt vaksinasjon. Her finner du planen og fasene for gjenåpning (pdf).

Tilskuddsordninger for frivillighetssektoren
Den midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren som følge av Covid-19-utbruddet har en ramme på 755 millioner kroner og gjelder for perioden 1. januar – 30. juni. Den forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret. Ordningen er todelt:

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon: En tredel av midlene, ca. 255 millioner kroner, fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. Man kan forvente å få utbetalt rundt 15 prosent av beløpet man fikk i momskompensasjon. Søknad sendes inn i form av et egenerklæringsskjema, med frist 20. april 2021. Sentralleddene leverer egenerklæring på vegne av sine underledd. Enkeltstående organisasjoner sender inn egenerklæring selv.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter: Det blir i tillegg åpnet for å søke tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement eller aktiviteter. Ordningen gjelder for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke. Det åpnes trolig for søknader i juni 2021.

Stimuleringsordning for kultursektoren
Søknadskjemaet for stimuleringsordningen for arrangementer fra 1. januar til 30. juni er nå åpent. Neste søknadsfrist er 12. april, med påfølgende frist 10. mai og siste søknadsfrist 1. juni 2021.  Mer informasjon her.

Kompensasjonsordningen for arrangementer fra januar til juni
Forskriften for arrangementer fra og med 1. januar til og med 30. juni 2021 er nå sendt på høring, med frist 8. april. Gjelder arrangører som var registrert i Enhetsregisteret før 12. mars 2020. Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret omfattes ikke av denne ordningen Mer informasjon her.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere varer i følge NAV sine nettsider til og med 30. september 2021.

Musikkøvelser
Norsk musikkråd har i samarbeid med Musikkens studieforbund, og representanter fra kor, korps, band og orkester, utarbeidet en veileder for musikkøvelser. Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Endringer i veilederen blir forelagt Kulturdepartementet før publisering. Senest oppdatert 16. desember 2020. Mer om denne her.

Fra forsiden

Nyheter

Digitalt landsmøte i Norsk jazzforum

Søndag 18. april gjennomfører Norsk jazzforum landsmøtet 2021. Over 100 representanter møtes digitalt for å sette kursen for organisasjonen de neste to årene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev