Nyhet

Kulturfeltet frykter for fremtiden

Torsdag 12. mars la Regjeringen ned forbud mot alle kulturarrangementer for å hindre koronaspredning. – Dette rammer vårt felt svært hardt. I denne situasjonen er det viktig at vi står sammen, er solidariske og forsøker å finne løsninger som begrenser inntektstapet for alle parter, sier daglig leder i Norsk jazzforum.

Musikk- og kulturlivet står nå i en svært utfordrende situasjon. Det er i første omgang nedlagt totalforbud mot å avholde kulturarrangementer til og med 26. mars, men perioden kan bli forlenget. Flere arrangører har inntil videre avlyst konserter fram til påske, og Vossa Jazz som skulle arrangeres palmehelgen valgte i går å avlyse hele festivalen. Det er en uavklart situasjon for veldig mange parter, og mange i kulturfeltet frykter for fremtiden.

– Det er selvfølgelig svært viktig at alle følger påbud og anbefalinger fra myndighetene for å begrense koronasmitte. Men dette rammer kulturfeltet svært hardt. Det er full inntektsstopp for et felt som i utgangspunktet har en utfordrende økonomisk hverdag, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

– Ta vare på musikerne
Norsk jazzforum er bekymret for den sårbare gruppen av frilansmusikere som rammes hardt av korona-tiltakene.
– Vi må ta vare på musikerne. Mange i denne gruppen står uten sikkerhetsnett når en situasjon som dette inntreffer og oppdrag kanselleres, sier Bråtømyr, og legger til: – Vi vet at stengingen rammer arrangørene svært hardt, men vi oppfordrer de som oppdragsgivere om å lete etter gode løsninger i samråd med musikerne. De bør for eksempel se på muligheter som utsettelse av konsert til en senere dato eller utbetaling av honorarer ved avlysning på kort varsel. Om en konsert utsettes kan om mulig et godt tiltak for musikerne være å få forskuddsbetalt deler av honoraret nå, sier Bråtømyr.

Norsk jazzforums ad hoc-tilskudd
Medlemmer av Norsk jazzforum som har fått ad hoc-tilskudd til konsert, turneer eller prosjekter, vil ikke få krav om tilbakebetaling om disse blir avlyst på grunn av korona-situasjonen.
– Vi vil strekke oss langt for å hjelpe våre medlemmer i denne akutte situasjonen, sier fagansvarlig Ragnhild Menes. Norsk jazzforum vil fortsette med løpende ad hoc-behandling, og ber om at søkere orienterer om det er endringer i forbindelse med søknader som foreligger, som for eksempel endring av datoer, kanselleringer med mer.

Creo krever tiltakspakke
I et nytt brev til kulturdepartementet i dag, krever Creo et målrettet hjelpetiltak overfor kulturarbeidere og kunstnere som opplever betydelig inntektsbortfall. De ber om en ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere, utsettelse av forskuddsskatt og utsettelse av innbetaling av merverdiavgiften. Creo ber også kulturdepartementet å se på om ordninger som FFUK og Norsk kulturråd må tilføres ekstra bevilgninger, slik at disse ordningene faktisk har midler til utbetalinger fremover.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja uttaler i dag at Kulturdepartementet ikke vil kreve tilbake mottatte offentlige tilskudd fra de som nå ikke får gjennomført planlagte arrangementer og prosjekter. Heller ikke Norsk kulturråd vil kreve tilbake midler for planlagte arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset.  Music Norway melder at de vil justerer praksisen i retningslinjene for sine tilskuddsordninger.

 

Fra forsiden

Nyheter

Søk deltakelse i Nordic Jazz Comets 2023

Det nordiske samarbeidsprosjektet Nordic Jazz Comets presenterer hvert år fem band for nordisk bransje og publikum gjennom nettverksbygging og konserter. Nå er det åpent for å søke om deltakelse i Nordic Jazz Comets 2023 som arrangeres i Sverige i midten av mai neste år.

Meld deg på vårt nyhetsbrev