Nyheter (4)

Nyheter

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019

Familie- og kulturkomiteen i Stortinget inviterte mandag 22. oktober til høring om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Norsk jazzforum har kalt kulturbudsjettet lite musikalsk og Bråtømyr i...

Nyheter

Stortingshøring om Kulturmeldingen

Det var daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, som stilte på åpen høring om Kulturmeldingen (Meld. St. 8 (2018-2019)) i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 18. februar...

Nyheter

Høringssvar om regionreformen

Et ekspertutvalg nedsatt av kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene, og rapporten ble nylig lagt ut på høring. Norsk jazzforum har sendt høringsinnspill til Del...

Fra forsiden

Nyheter

Jazzintro-startskudd på Moldejazz

Koronakrisen avlyste alle fire innledende runder av Jazzintro 2020, men nå legges det et nytt løp med konserter. Startskuddet går på Moldejazz i juli med finale i Oslo i desember.

Meld deg på vårt nyhetsbrev