Nyheter

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2020

Denne uka er det komitéhøringer i Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Norsk jazzforum leverte mandag 21. oktober høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen og til utenriks- og forsvarskomiteen.

I forslag til statsbudsjett for 2020 som ble lagt fram 7. oktober, var det ikke mye friske penger å finne til musikkformål
– Flere spissede tiltak og løft blant annet for kunstnere, frivilligheten og mangfold er positivt, men det oppleves som penger flyttes og musikken får liten plass. Kulturdepartementets uttalte kraftige økning er en illusjon for musikkfeltet, uttalte daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, da statsbudsjettet ble lagt fram. Bråtømyr viste til at musikkformål i Norsk kulturfond er foreslått kun med indeksregulering tilsvarende 2,4%.

Innspill til kulturbudsjettet
I høring i Stortingets familie- og kulturkomiteen mandag, la Bråtømyr fram Norsk jazzforums innspill til statsbudsjettet. Den foreslåtte indeksreguleringen til musikkformål i Norsk kulturfond er i realiteten en nedgang for musikkfeltet. Norsk jazzforum mener tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler må styrkes, og faste ensembler må få forutsigbare rammer for drift. Det er behov for en satsning også på norske jazzensembler, og en fast finansiering av regionale jazzorkestre. Tilskuddsordningene for musikkfestivaler og arrangører må styrkes, og helårsarrangørene må få økte midler. I tillegg må driftstilskuddsordningen styrkes, og interesseorganisasjonene må sikres indeksregulering av sine tilskudd.

Regjeringen foreslår å etablere nye arbeidsstipend og langvarige stipender for kunstnere samt å øke arbeidsstipendets størrelse, og Norsk jazzforum mener at en indeksregulering må lovfestes, og at det blir mulig å avregne tjenestepensjon av stipendene. I sitt høringsinnspill kommenterer Norsk jazzforum også behovet i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet og Regjeringens satsing på mangfold og likestilling.
Norsk jazzforum stiller seg skeptisk til mengden av kulturtiltak som nå finansieres over spillemidlene. Dette skaper stor usikkerhet for viktige ordninger i kulturlivet. Tippenøkkelen fordeler 18% til kulturformål mens 64% går til idrettsformål. Når flere og flere kulturtiltak nå flyttes over på tippemidlene er det på tide å se på fordelingsnøkkelen.

Stort kutt i UDs kulturmidler
Det er trangt om plassen for kulturlivet på høring i utenriks- og forsvarskomiteen, så som i fjor stiller Norsk jazzforum til høring sammen med FolkOrg. Det er Regjeringens forslag til kutt på hele 27% i Utenriksdepartementets kap. 115 Næringsfremme, kultur og informasjon, post 70, som er tema for høringsinnspillet. Norsk jazzforum og FolkOrg mener posten må styrkes med 15 millioner, ikke kuttes.

– I Kulturmeldingen slås det fast at KUD og UD skal utarbeide en felles strategi for den internasjonale kultursatsningen. Dette budsjettforslaget gir et helt annet inntrykk. Er poenget å fase ut kulturen av Utenriksdepartementet, spør Bråtømyr.

Det er en stor etterspørsel internasjonalt etter norsk musikk, og satsing med relativt små midler gjennom UDs kulturbudsjett gir tydelige resultater, mener Norsk jazzforum og FolkOrg.

– I 2019 er Norge fokusland på verdensmesser for litteratur, film og jazz. Vi opplever et utstillingsvindu for norsk kunst og kultur mot verden som vi aldri tidligere har hatt, og i 2020 skal vi selvsagt følge opp med tiltak og videre internasjonal aktivitet for å møte interessen dette skaper. Og da vi trenger Utenriksdepartementet med oss på laget, sier Bråtømyr.

Hele høringsinnspillet til Stortingets familie- og kulturkomité kan lastes ned her.
Hele høringsinnspillet til Stortingets utenriks og forsvarskomité kan lastes ned her.

Fra forsiden

Nyheter

800 000 kroner i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt drøyt 800 000 kroner i musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Bassist Ellen Brekken, pianist Helge Lien og vokalist Miriam Kibakaya er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend. Jacob Young Trio, Cosmic Swing Orchestra og LILJA er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Meld deg på vårt nyhetsbrev