Nyheter (9)

Nyheter

Norsk jazzforum på høring i Stortinget

Regjeringen la 6. oktober fram sitt forslag til Statsbudsjett 2017. Daglig leder i Norsk jazzforum var ikke særlig fornøyd med Kulturdepartementets budsjettforslag. – Satsing på kulturnæring er vel...

Nyheter

Jazzens innspill til statsbudsjettet

Da Regjeringen 7. oktober la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016 etterlyste Norsk jazzforum en satsing på det frie feltet. Kulturdepartementet skrev i statsbudsjettet at kunstnerøkonomien styrkes,...

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til ny stimuleringsordning

Kulturdepartementet har etablert en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren gjeldende fra 1. oktober. Totalt 900 millioner er satt av til ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen...

Meld deg på vårt nyhetsbrev