Nyheter

Stortingshøring om statsbudsjettet 2024

Fredag 20. oktober deltok Norsk jazzforum på høring om statsbudsjettet i Stortingets familie- og kulturkomité. Daglig leder Gry Bråtømyr løftet særlig frem behovet for å styrke kunstnerøkonomien.

Et kulturbudsjett uten musikkløft, var Norsk jazzforums kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 som ble lagt fram 6. oktober.
– Det som skulle bli starten på «det frie feltes tiår», lar vente på seg, uttalte daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, da budsjettet ble lagt fram.

Fredag 20. oktober stilte Bråtømyr til høring om budsjettet i Stortingets familie- og kulturkomité, og fulgte opp utsagnet: – Behovet for satsning på det frie musikkfeltet har lenge vært løftet, men forslag til budsjett 2024 forsterker dessverre forskjellene mellom det frie og det institusjonelle feltet ytterligere. Vi ser økte driftstilskudd til museer, kulturbygg og institusjoner, men lite til det frie feltet der en stor del av nyskapingen i norsk musikkliv finner sted. Dette er bekymringsfullt. Musikkmangfoldet får dårligere kår når det kun satses på de som har mest fra før. Derfor er det så viktig at man nå styrker de ordningene som treffer nettopp det frie musikkfeltet, sa Bråtømyr i høringen.

Kunstnerøkonomien må styrkes
Under høringen løftet Bråtømyr særlig frem behovet for å styrke kunstnerøkonomien: – I forkant av stortingsmeldingen Kunstnarkår ble det gjennomført en kunstnerundersøkelse. Den slår fast at jazzmusikerne er den musikergruppa der flest ligger under lavinntektsgrensa, at kunstnerne lever med en lappeteppeøkonomi og at inntekten fra konsertvirksomhet er den største av alle lappene. Skal vi styrke det frie musikkfeltet må vi investere der det virker, og ett sted å begynne er å styrke ordningene for musikere og arrangører i Norsk kulturfond, og post 55, sa Bråtømyr.
I forslag til statsbudsjett følger Regjeringen opp kunstnermeldingen og foreslår å øke Statens kunstnerstipend med 20 millioner kroner, blant annet gjennom 44 nye stipender. Dette er et tiltak i riktig retning, men dessverre ikke nok for å styrke kunstnerøkonomien, mener Norsk jazzforum i sitt høringsinnspill.


Gry Bråtømyr på Stortinget sammen med Aslak Brimi, daglig leder i FolkOrg. 

Behov for styrking av Norsk kulturfond
Det frie feltet står for en stor del av nyskapingen i norsk musikkliv. Musikere og konsertarrangørene må sikres gode og forutsigbare ordninger som legger til rette for profesjonell virksomhet og aktivitet i hele landet, mener Norsk jazzforum. Virksomheten i kunst- og kultursektoren påvirkes nå av alminnelig pris- og lønnsvekst, i tillegg til uheldige ringvirkninger etter pandemiårene, og både aktivitetsomfang, kunstnerøkonomi og profesjonalitet er rammet. I forslag til statsbudsjett er fondet indeksregulert – dette må komme tilskuddsmottakerne til gode.
– Behov for styrking av Norsk kulturfonds ordninger er pekt på gjennom mange år uten at det er tilført friske midler. Kulturrådet adresserer i sin budsjettsøknad behovet for 30 millioner kroner til tilskuddsordningen Musikkarrangører og 20 millioner kroner til Turnè- og virksomhetstilskudd for musikere. Norsk jazzforum ber kulturkomiteen støtte opp under dette, uttalte Bråtømyr under dagens høring.

Etterlyser likebehandling av orkester- og ensembledriften
I tillegg til behovet for flere kunstnerstipend og styrkede ordninger i Norsk kulturfond, har Norsk jazzforum lenge etterlyst likebehandling av orkester- og ensembledriften på jazzfeltet med tilsvarende virksomheter.  Sju regionale jazzorkestre og vokalensembler driftes kostnadseffektivt av landets fem regionale jazzsentre.
– Finansieringen av disse ensemblene må flyttes dit tilsvarende formidlings- og produksjonsenheter for musikk og andre kunstarter er samlet i dag, og vi ber kulturkomiteen samles om en merknad rundt dette, uttalte Gry Bråtømyr.

Bråtømyr avsluttet sine tre høringsminutter med å be kulturkomiteen om å etterlyse de regionale kulturfondene som er lovet innført i Hurdalsplattformen, samt Musikeralliansen som fikk 3 millioner i oppstartsmidler over revidert budsjett i år.

Norsk jazzforums skriftlige høringsinnspill til Stortingets familie- og kulturkomité kan lastes ned her (pdf)
Her kan du se hele dagens høring på Stortingets nett-TV. Norsk jazzforums innlegg er kl. 11.47.


Gry Bråtømyr (i midten) deltok også på høring med Arrangørforum. Her sammen med, fra venstre, Bjarne Dæhli (Norsk musikkråd), Liv Bakke Kvinlog (Norsk viseforum), Anderz Døving (Klassisk) og Nina Hodneland (Norske kulturhus). 

 

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev