Nyheter

Kulturbudsjett uten musikkløft

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jafferys første budsjettframlegg er uten nødvendig løft for musikkfeltet. – Den uttalte satsingen på det frie musikkfeltet, finner vi ikke igjen i dette budsjettforslaget, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Lokalt og regionalt kulturløft samt satsing på det frie feltet, er blant det regjeringen løfter fram i innledningen av sitt kulturbudsjettframlegg i dag.  Men det er økte driftstilskudd til museer, kulturbygg og kulturinstitusjoner som tar største del av kaka.

– Økte kunstnerstipend, full momskompensasjon for frivilligheten og en generell indeksregulering er positivt, men utover dette er det lite til det frie musikkfeltet. Det som skulle bli starten på «det frie feltes tiår», lar vente på seg, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, og legger til: – Under Arendalsuka i august, sammen med en rekke stortingspolitikere fra familie- og kulturkomiteen, klipte vi snora for det frie feltets tiår. Forslag til statsbudsjett 2024 er skuffende lesning i så måte. Hva med musikktiltakene under Norsk kulturfond, og regjeringens lovnader om regionale kulturfond? Ikke nevnt med ett ord, sier Bråtømyr.

Kulturbudsjettet forsterker forskjellene
Norsk jazzforum jobber for å utvikle og styrke rammebetingelsene for produksjon og formidling, blant annet gjennom styrking av musikernes arbeidsvilkår og sosiale rettigheter, et styrket Norsk kulturfond og etablering av regionale kulturfond.
Sammen med Arrangørforum har Norsk jazzforum løftet behovet for at ordningene Arrangørstøtte og Tilskudd til produksjon, komposisjon og konsertfremføring over Kulturfondet, må styrkes vesentlig, og organisasjonene har støtte opp om Norsk kulturfonds budsjettsøknad der det bes om en styrking på 50 millioner for disse musikktiltakene.

– Indeksreguleringen som ligger i forslaget til statsbudsjett for 2024, er ikke nok, mener Bråtømyr. Hun forteller at arrangører er underfinansierte, samtidig som rammen for tilskudd til turné og konsertproduksjoner er for liten. Tilskuddene til musikere og arrangører står på stedet hvil selv om vi opplever en sterk prisvekst og dyrtid.

– Kulturbudsjettet forsterker forskjellene mellom det frie og det institusjonelle musikkfeltet. Mangfoldet får dårligere kår når det kun satses på de som har mest fra før, sier Bråtømyr.

Savner satsning på jazzensembler
I tillegg til å arbeide for et styrket Norsk kulturfond, har Norsk jazzforums siden 2017 arbeidet for fast statlig finansiering av de regionale jazzorkestrene og vokalensemblene som driftes av de regionale jazzsentrene. Disse ensemblene bestiller, utvikler og framfører ny, norsk musikk, og samlet engasjerer fem jazzorkestre og to vokalensembler over 200 frilansmusikere og -komponister hvert år. Ensemblene er sentrale oppdragsgivere for frilansmusikere og komponister i hele Norge og bidrar til økt kunstnertetthet over større deler av landet.

– Vi registrerer at andre tiltak løftes ut av Kulturfondet over på statsbudsjettet, og vi ser at det foreslås økninger til regionale og nasjonale aktører innen opera og symfonisk musikk, mens vårt lange arbeid for å sikre statlig finansiering av de regionale jazzorkestrene og vokalensemblene nok en gang ikke imøtekommes, sier Bråtømyr. Etter mer enn 20 års drift er det behov for forutsigbar finansiering for å sikre profesjonelle produksjons- og arbeidsvilkår for frilansmusikere i de regionale jazzensemblene.

Økning av kunstnerstipend
Regjeringen ønsker å styrke kunstnerøkonomien og foreslår å øke Statens kunstnerstipend med 20 millioner kroner blant annet gjennom 44 nye stipendhjemler, 37 av disse nye arbeidsstipend og sju nye langvarige stipend.  I tillegg foreslås stipendsatsene indeksregulert. Vi er glade for at kunstnerstipendene økes og håper dette kommer flere musikere til gode, sier Bråtømyr.

Regionale kulturfond ikke nevnt
I Hurdalsplattformen lovet regjeringen å etablere regionale kulturfond, en styrking av samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv lokalt og regionalt.  I forrige statsbudsjett kunne vi lese at departementet ville iverksatt utredning av regionale kulturfond, men i statsbudsjettet for 2024 nevnes ikke dette med et ord.
– Svært skuffende. Vi er nå redd regjeringen ikke evner til å levere på dette viktige tiltaket, sier Bråtømyr.

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev