Nyheter

Norsk jazzforum på høring i Stortinget

Mandag 17. oktober var Norsk jazzforum på høring i Stortinget om Statsbudsjettet 2017.

Regjeringen la 6. oktober fram sitt forslag til Statsbudsjett 2017. Daglig leder i Norsk jazzforum var ikke særlig fornøyd med Kulturdepartementets budsjettforslag. – Satsing på kulturnæring er vel og bra, men vi ser i dette forslaget noen urovekkende momenter, og det er særlig bekymringsfullt at Norsk kulturfond ikke styrkes ytterligere, sa Bråtømyr i en pressemelding.

Mandag 17. oktober inviterte Familie- og kulturkomiteen til budsjetthøringer, og Bråtømyr var på plass for å argumentere for jazzen og det frie musikkfeltet. 

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr (til høyre) på budsjetthøring i Stortinget sammen med Linda Dyrnes fra FolkOrg.
Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr (til høyre) på budsjetthøring i Stortinget sammen med Linda Dyrnes fra FolkOrg.

Norsk jazzforum la fram følgende hovedpunkter for komiteen:
o    Norsk jazzforum er positive til et kulturnæringskontor underlagt Kulturrådet utenfor Oslo, men det er essensielt at et slikt kontor legges der det eksisterer sterke fagmiljøer i dag.
o    Å flytte ut Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde er vi derimot mer skeptisk til da dette vil medføre økte administrative kostnader. Forslaget er ikke godt nok utredet, og ligner på symbolpolitikk.
o    Ensemble- og musikerordningen må styrkes betraktelig, og faste ensembler må få forutsigbare rammer for drift.
o    Arrangørordningen må styrkes.
o    De nasjonale medlems- og interesseorganisasjonene må flyttes til post 78 i Kulturdepartementet.
o    Kunstnerisk produserende organisasjoner/aktører bør fortsatt ligge på post 55 i Kulturrådet.

Hele innspillet til Familie- og kulturkomiteen kan lastes ned her.

Her kan du se opptaket av Norsk jazzforum på budsjetthøringen i Stortingets familie- og kulturkomité.

Den 27. oktober deltok Norsk jazzforum sammen med FolkOrg på utenriks- og forsvarskomiteens høring for å snakke om de store kuttene i UDs kulturmidler. Organisasjonenes felles innspill kan lastes ned her.

Fra forsiden

Nyheter

Musikermøte i Oslo 31. januar

Norsk jazzforum inviterer alle musikermedlemmer til det årlige musikermøtet som finner sted fredag 31. januar på Kulturhuset i Oslo.

Nyheter

Ståle Storløkken tildelt Buddy-prisen for 2019

Ståle Storløkken ble lørdag kveld tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen for 2019. Som instrumentalist er Ståle Storløkken unik, og han har en musikalsk og kunstnerisk dristighet som gjennomsyrer hele hans virke, sier styret i Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev