Nyheter

Norsk jazzforum på høring i Stortinget

Mandag 17. oktober var Norsk jazzforum på høring i Stortinget om Statsbudsjettet 2017.

Regjeringen la 6. oktober fram sitt forslag til Statsbudsjett 2017. Daglig leder i Norsk jazzforum var ikke særlig fornøyd med Kulturdepartementets budsjettforslag. – Satsing på kulturnæring er vel og bra, men vi ser i dette forslaget noen urovekkende momenter, og det er særlig bekymringsfullt at Norsk kulturfond ikke styrkes ytterligere, sa Bråtømyr i en pressemelding.

Mandag 17. oktober inviterte Familie- og kulturkomiteen til budsjetthøringer, og Bråtømyr var på plass for å argumentere for jazzen og det frie musikkfeltet. 

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr (til høyre) på budsjetthøring i Stortinget sammen med Linda Dyrnes fra FolkOrg.
Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr (til høyre) på budsjetthøring i Stortinget sammen med Linda Dyrnes fra FolkOrg.

Norsk jazzforum la fram følgende hovedpunkter for komiteen:
o    Norsk jazzforum er positive til et kulturnæringskontor underlagt Kulturrådet utenfor Oslo, men det er essensielt at et slikt kontor legges der det eksisterer sterke fagmiljøer i dag.
o    Å flytte ut Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde er vi derimot mer skeptisk til da dette vil medføre økte administrative kostnader. Forslaget er ikke godt nok utredet, og ligner på symbolpolitikk.
o    Ensemble- og musikerordningen må styrkes betraktelig, og faste ensembler må få forutsigbare rammer for drift.
o    Arrangørordningen må styrkes.
o    De nasjonale medlems- og interesseorganisasjonene må flyttes til post 78 i Kulturdepartementet.
o    Kunstnerisk produserende organisasjoner/aktører bør fortsatt ligge på post 55 i Kulturrådet.

Hele innspillet til Familie- og kulturkomiteen kan lastes ned her.

Her kan du se opptaket av Norsk jazzforum på budsjetthøringen i Stortingets familie- og kulturkomité.

Den 27. oktober deltok Norsk jazzforum sammen med FolkOrg på utenriks- og forsvarskomiteens høring for å snakke om de store kuttene i UDs kulturmidler. Organisasjonenes felles innspill kan lastes ned her.

Fra forsiden

Nyheter

Storbandprisen 2017 tildelt Marius Stenberg

Leder av Prime Time Orchestra og mangeårig lokal ildsjel i Bærum, Marius Stenberg, ble lørdag 14. oktober hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2017. Marius Stenberg har i en årrekke vært en sterk bidragsyter til å fremme storbandmusikken lokalt, og har gjort en formidabel innstas for å gi plass og løfte fram unge talenter.

Nyheter

Storbandhåndboka i ny drakt

Norsk jazzforums elektroniske Storbandhåndbok, som opprinnelig ble lansert i 2012, har gjennomgått en ansiktsløftning. Språk og innhold er gjennomgått, designen frisket opp, og vi har et oppdatert dokument som kan være til hjelp for alle storband der ute.

Meld deg på vårt nyhetsbrev