Nyheter

Høring i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité

Sammen med FolkOrg stilte Norsk jazzforum i høring 15. oktober i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité med krav om styrking framfor kutt i Utenriksdepartementets kulturelle aktivitetsmidler.

Det var daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, og daglig leder i FolkOrg, Linda Dyrnes, som stilte sammen i høring på Stortinget mandag 15. oktober. I forslag til Statsbudsjett for 2019 ønsker Regjeringen å kutte 4 millioner i Utenriksdepartementets kulturelle aktivitetsmidler på kap. 115, post 70. Norsk jazzforum og FolkOrg mener derimot ordningen må styrkes med 15 millioner.
Her kan du lese hele innlegget fra høringen:

Vi har mistet tellingen over hvor mange år vi har kommet til dere med varsko om at det ikke må kuttes i de kulturelle aktivitetsmidlene på kap. 115, post 70. Heldigvis har deler av de foreslåtte kuttene blitt reversert. Likevel er posten halvert siden 2013.  Og nå skjer det igjen. Og det skjer i det året Norge er fokusland på noen av verdens største messer for litteratur-, film- og jazz.
Det foreslås å kutte med 4 millioner, vi ser behovet for å styrke med 15 friske.

Siden 2013 har vi opplevd at kap. 115 behandles som en salderingspost i Utenriksdepartementet. Vi skjønner at det er harde prioriteringer, men kultur er et viktig virkemiddel i Norgesfremme.
Norge har et rikt kunst- og kulturliv på høyt nivå, og vi har alt å vinne på å jobbe internasjonalt:

  • Kunst og kultur er en voksende næring
  • Det binder nasjoner sammen og gir opplevelser på tvers av landegrenser, kulturer, religioner og etnisitet.
  • Kunst og kulturutveksling skaper internasjonalt samarbeid og bygger relasjoner.
  • Ved å jobbe internasjonalt henter vi også inspirasjon og kunnskap hjem.

Det foreslåtte kuttet rammer norske utøvere som ønsker å delta på det internasjonale markedet. Det rammer de internasjonale besøksprogrammene, som gir oss unike muligheter for å vise frem det vi skaper, der vi skaper det, på vår egen arena, for medier og musikkindustri fra hele verden.
I 2019 er Norge fokusland under Bokmessa i Frankfurt, på Berlinalen i Berlin og på verdens største jazzmesse Jazzahead i Bremen. Dette vil medføre økt etterspørsel etter norsk kunst og kultur, og vi må stå parat for å etterkomme dette, også utover året 2019.

Så her må det ikke kuttes, men styrkes med 15 friske millioner kroner.

Fra forsiden

Nyheter

900 000 kroner tildelt i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt 900 000 kroner i musiker- og bandstipend. - Musikerne mistet så godt som alt inntektsgrunnlag over natta da koronasituasjonen inntraff, og det er årsaken til at vi nå har framskyndet høstens stipender og nesten tredoblet den totale potten, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev