Nyheter

Høring i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité

Sammen med FolkOrg stilte Norsk jazzforum i høring 15. oktober i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité med krav om styrking framfor kutt i Utenriksdepartementets kulturelle aktivitetsmidler.

Det var daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, og daglig leder i FolkOrg, Linda Dyrnes, som stilte sammen i høring på Stortinget mandag 15. oktober. I forslag til Statsbudsjett for 2019 ønsker Regjeringen å kutte 4 millioner i Utenriksdepartementets kulturelle aktivitetsmidler på kap. 115, post 70. Norsk jazzforum og FolkOrg mener derimot ordningen må styrkes med 15 millioner.
Her kan du lese hele innlegget fra høringen:

Vi har mistet tellingen over hvor mange år vi har kommet til dere med varsko om at det ikke må kuttes i de kulturelle aktivitetsmidlene på kap. 115, post 70. Heldigvis har deler av de foreslåtte kuttene blitt reversert. Likevel er posten halvert siden 2013.  Og nå skjer det igjen. Og det skjer i det året Norge er fokusland på noen av verdens største messer for litteratur-, film- og jazz.
Det foreslås å kutte med 4 millioner, vi ser behovet for å styrke med 15 friske.

Siden 2013 har vi opplevd at kap. 115 behandles som en salderingspost i Utenriksdepartementet. Vi skjønner at det er harde prioriteringer, men kultur er et viktig virkemiddel i Norgesfremme.
Norge har et rikt kunst- og kulturliv på høyt nivå, og vi har alt å vinne på å jobbe internasjonalt:

  • Kunst og kultur er en voksende næring
  • Det binder nasjoner sammen og gir opplevelser på tvers av landegrenser, kulturer, religioner og etnisitet.
  • Kunst og kulturutveksling skaper internasjonalt samarbeid og bygger relasjoner.
  • Ved å jobbe internasjonalt henter vi også inspirasjon og kunnskap hjem.

Det foreslåtte kuttet rammer norske utøvere som ønsker å delta på det internasjonale markedet. Det rammer de internasjonale besøksprogrammene, som gir oss unike muligheter for å vise frem det vi skaper, der vi skaper det, på vår egen arena, for medier og musikkindustri fra hele verden.
I 2019 er Norge fokusland under Bokmessa i Frankfurt, på Berlinalen i Berlin og på verdens største jazzmesse Jazzahead i Bremen. Dette vil medføre økt etterspørsel etter norsk kunst og kultur, og vi må stå parat for å etterkomme dette, også utover året 2019.

Så her må det ikke kuttes, men styrkes med 15 friske millioner kroner.

Fra forsiden

Nyheter

Musikermøte i Oslo 31. januar

Norsk jazzforum inviterer alle musikermedlemmer til det årlige musikermøtet som finner sted fredag 31. januar på Kulturhuset i Oslo.

Nyheter

Ståle Storløkken tildelt Buddy-prisen for 2019

Ståle Storløkken ble lørdag kveld tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen for 2019. Som instrumentalist er Ståle Storløkken unik, og han har en musikalsk og kunstnerisk dristighet som gjennomsyrer hele hans virke, sier styret i Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev