Nyheter

Jazzens innspill til statsbudsjettet

Tirsdag 20. oktober var Norsk jazzforum i budsjetthøringer på Stortinget for å formidle behovene for jazzen og det frie feltet. Musiker-, ensemble- og arrangørstøtte, knutepunktordningen samt UDs kulturmidler var hovedfokus.

Da Regjeringen 7. oktober la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016 etterlyste Norsk jazzforum en satsing på det frie feltet.  Kulturdepartementet skrev i statsbudsjettet at kunstnerøkonomien styrkes, og viste til økningen til blant annet musikkensembler. – Vi er glade for at regjeringen presiserer at det er behov for styrking av det frie feltet, men en økning på 1,5 millioner til ensemblestøtten kan ikke kalles en styrking av kunstnerøkonomien. Jeg er dessverre skuffet på kunstnernes vegne, sa daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, da statsbudsjettet ble offentliggjort.

Familie- og kulturkomiteens høring
Da Stortingets komiteer inviterte til høring 20. oktober var Bråtømyr på plass for å arrgumentere for jazzen og det frie feltet. I høringen til Familie- og kulturkomiteen var støtte til musikere og ensembler en av hovedsakene fra Norsk jazzforum, som understreket at det er et sterkt behov for langsiktighet og forutsigbarhet både for skapende og utøvende musikere i Norge. Norsk jazzforum ba om at ensemblestøtten må styrkes ytterligere, stipendordningene utvides, musikerordningen må gjelde også for internasjonal turnevirksomhet og ba om at man ser på muligheten for å opprette en musikkallianse lik Skuespiller- og dansealliansen.

Gry Bråtømyr direkte på Stortingets nett-TV. Lenker til opptakene finnes lengre ned i saken.
Gry Bråtømyr direkte på Stortingets nett-TV. Lenker til opptakene finnes lengre ned i saken.

I sitt innspill til statsbudsjettet mener Norsk jazzforum det er riktig at knutepunktfestivalene overføres til Kulturrådet. Dette åpner for en mer helhetlig festivalsatsing der man ser spydspissene i sammenheng med resten av festivalfeltet. Norsk jazzforum understreker viktigheten i at Kulturrådet følger opp spydspiss-satsningen og lytter til musikkorganisasjonenes forslag om en tredelt festivalordning der man har ettårig festivalstøtte, flerårig forutsigbar festivalstøtte og en spydspiss-satsning nærliggende det knutepunkt-ordningen er i dag. Man må videreføre finansieringsmodellen fra knutepunktordningen der tilskudd til spydspissfestivalene forplikter tilskudd også fra kommune og fylke, og det må defineres tydelige kriterier for tilskudd til spydspissfestivaler.

Kulturdepartementet foreslår å fjerne de øremerkede midlene på statsbudsjettet fra 14 av de 16 festivalene i knutepunktordningen. De to festivalene som står igjen i forslaget til statsbudsjett er Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge. Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, stiller spørsmål ved Kulturdepartementets «freding» av det klassiske musikkfeltet. – Jeg undres over hvorfor man konsekvent verner om all struktur i det klassiske feltet. Dette er en klar forskjellsbehandling, sier Bråtømyr. Hun mener det er på høy tid at statusen til det frie feltet løftes.
Hele innspillet til Familie- og kulturkomiteen kan lastes ned her.

Her kan du se opptaket av Norsk jazzforum budsjetthøringen i Stortingets familie- og kulturkomité.

Utenriks- og forsvarskomiteens høring
Innspillet til Utenriks- og forsvarskomiteen leverte Norsk jazzforum sammen med folkemusikkens organisasjon FolkOrg. I 2014 og 2015 ble det kuttet grovt i Utenriksdepartementets kulturmidler. I forslag til statsbudsjett for 2016 ligger en økning på 2,6% til Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål til 66,4 millioner kroner. Dette er likevel ikke i nærheten av 2013-nivået på 90,4 millioner.

– Dette bekymrer oss, sier Gry Bråtømyr. – Regjeringen ønsker å bygge kulturnæring, men kutter i en av de viktigste ordningene for å sørge for at norske musikere bygger et internasjonalt nettverk, og en ordning som sørger for at festivaler kan invitere inn utenlandsk bransje og presse. Kultur er et viktig felt som absolutt hører inn under Utenriksdepartementet. Her trengs det styrking, ikke kutting, mener Bråtømyr.

Norsk jazzforum og FolkOrg ber om at UDs kulturbudsjett intensiveres. Kap. 115 «Næringsfremme, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål» må økes slik at man er tilbake på 2013-nivået.
Hele innspillet til Utenriks- og forsvarskomiteen lastes ned her.

Her kan du se opptaket av Norsk jazzforum i budsjetthøringen i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité.

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev