Nyheter

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2022

Norsk jazzforum har levert høringsinnspill til statsbudsjettet 2022, og stiller til komitéhøringer på Stortinget 29. oktober og 4. november.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 gir ikke nødvendig påfyll til et kriserammet musikkliv. – Pandemiens konsekvenser vil merkes i lang tid framover. Da forventer vi et budsjett som viser vilje til å styrke feltet. Det ser vi ikke her, uttalte daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, da statsbudsjettet ble lagt fram 12. oktober.

UDs budsjett
Denne uke startet komitéhøringer på Stortinget opp, og Bråtømyr deltar på to høringer for å fremme jazzens interesser. Først ut er høring i Utenriks- og forsvarskomiteen fredag 29. oktober. I UDs kulturbudsjett ligger det ikke forslag til verken styrking eller indeksregulering.

– Det forundrer oss, sier Bråtømyr, og fortsetter: – Norge har mulighet til å ligge foran i løypa på kultureksport om det legges til rette for det.

I sitt innspill støtter Norsk jazzforum opp om Creos og Music Norways forslag til endringer i statsbudsjettet med økning til Music Norway og en økning i posten for Kultur og informasjonsformål.
Hele innspillet kan leses herHøringen kan følges direkte på Stortingets Nett-TV her. Norsk jazzforums tre høringsminutter starter kl 14.32.

Kulturbudsjettet
I innspillet til Familie- og kulturkomiteen ber Norsk jazzforum om statlig finansiering av regionale jazzorkestre. Siden landsmøtevedtaket i 2017 har Norsk jazzforum jobbet for dette med et samlet jazzfelt i ryggen. De regionale jazzensemblene er i dag finansiert gjennom prosjektmidler fra «ensembleordningen» i Norsk kulturråd. Mulighetene for vekst innad i støtteordningene i Kulturrådet er små, og det er mange som kjemper om de samme midlene.

–  Drift av større ensembler og orkestre krever en lang tidslinje, og en statlig fast finansiering vil gi en trygghet og forutsigbarhet som sårt trengs, lik det de klassiske ensemblene og orkestre har i dag. I budsjettforslaget ser vi nok en gang en sterk satsning på det institusjonaliserte musikkfeltet, men en stillstand for det frie feltet, sier Bråtømyr.

I høringsinnspillet ber Norsk jazzforum også om en større satsning på kunstnerstipend, stimulerende og kompenserende ordninger for et pandemirammet musikkliv, fullfinansiering av momskompensasjonsordningen og vurdering av fast, statlig støtte ikke bare for festivaler, men også helårsarrangører. Hele innspillet kan leses her. Høringen i Familie- og kulturkomiteen 4. november kan følges direkte på Stortinget Nett-TV her. Norsk jazzforums tre høringsminutter starter kl 13.20.

Fra forsiden

Nyheter

Nesodden Jazzklubb kåret til Årets jazzklubb

Nesodden Jazzklubb ble søndag 19. mai tildelt prisen Årets jazzklubb 2024. Klubbens arrangementer bærer preg av god atmosfære, profesjonalitet og godt besøk, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for tildelingen, og trekker fram klubbens gode og varierte programmering og ildsjelenes smittende engasjement.

Nyheter

Ny medlemsavtale på festivalartikler

Norsk jazzforum har inngått avtale med Artisti Profil som gir våre medlemmer, både festivaler og andre medlemsgrupper, rabatter på t-skjorter og festivalartikler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev