Nyheter

Stortingshøring om Kulturmeldingen

Mandag 18. februar deltok Norsk jazzforum i høring på Stortinget om Kulturmeldingen, Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida.

Det var daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, som stilte på åpen høring om Kulturmeldingen (Meld. St. 8 (2018-2019)) i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 18. februar 2019.
I sitt høringsinnspill skriver Norsk jazzforum at meldingen har gode overbyggende kulturpolitiske mål, men det er bekymringsfullt at det konstateres at det hele kan gjennomføres innenfor de gjeldende ressursrammene. Ut ifra det leses liten vilje til å utvikle, men et ønske om å sortere og rydde i det vi har. Norsk jazzforum mener det er behov for mer. Det varsles om en revisjon av Kulturloven som er bra, men Norsk jazzforum savner at retningen i kulturmeldingen forankres i tydeligere satsninger.

– Kulturmeldingen avsluttes med at oppfølging av meldingen vil kunne skje kun med omprioritering av tilgjengelige ressurser. Noe må altså tape for at andre ting skal komme frem. Dette er feil vei å gå. Meldingen underbygger kunst- og kulturens viktige plass i samfunnet, og man må styrke den og videreutvikle den i tråd med meldingens kulturpolitiske mål og retning, uttalte Bråtømyr på høringen.

Behovet for regionale kulturfond som stimulerer og rekrutterer i møte mellom frivillig og profesjonell, som et supplement til Norsk kulturfond, var et av Norsk jazzforums hovedsaker. Norsk jazzforums støtter at Kulturrådet ikke skal regionaliseres, men viser til innspillet om å i tillegg opprette regionale fond. Stabile rammevilkår for profesjonelle arrangører, forutsigbarhet og styrking av regionale jazzorkester og vokalensembler, vern om opphaverne/åndsverkloven og oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdene blir også tatt opp i Norsk jazzforums høringsinnspill.
Hele høringsinnspillet kan leses her (pdf).
Høringen kan sees på Stortingets nettTV her.

Fra forsiden

Nyheter

Musikermøte i Oslo 31. januar

Norsk jazzforum inviterer alle musikermedlemmer til det årlige musikermøtet som finner sted fredag 31. januar på Kulturhuset i Oslo.

Nyheter

Ståle Storløkken tildelt Buddy-prisen for 2019

Ståle Storløkken ble lørdag kveld tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen for 2019. Som instrumentalist er Ståle Storløkken unik, og han har en musikalsk og kunstnerisk dristighet som gjennomsyrer hele hans virke, sier styret i Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev