Nyheter

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019

Hvor ble det av musikken i budsjettet, spør daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, på høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Økning til musikkformål i Norsk kulturfond og til Musikkutstyrsordningen samt satsing på jazzensembler og fast finansiering av regionale jazzorkestre var blant Norsk jazzforums innspill.

Familie- og kulturkomiteen i Stortinget inviterte mandag 22. oktober til høring om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Norsk jazzforum har kalt kulturbudsjettet lite musikalsk og Bråtømyr i Norsk jazzforum uttalte under høringen at organisasjonen savner musikken i budsjettet. Norsk jazzforum ønsker at Stortinget øker bevilgningen til «Musikkformål» under Norsk kulturfond med ytterligere 10 millioner kroner, i tillegg til de foreslåtte 8 millioner kronene. I tillegg ønsker Norsk jazzforum Familie- og kulturkomiteens støtte i å få flyttet driftstilskuddet til nasjonale medlems- og interesseorganisasjoner til Kulturdepartementet, at man kompenserer for tapt indeksregulering og styrker den.

Satsing på jazzensembler og -orkestre
Blant det som innledningsvis i kulturbudsjettet trekkes fram som hovedprioriteringer i 2019, foreslås det å øke tilskuddene til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Opera Rogaland og Edvard Grieg kor med til sammen 6 mill. kroner. Norsk jazzforum savner denne type satsing for jazzfeltet. Regjeringen skriver den er «opptatt av å spre makt i den offentlige kulturpolitikken, og for å styrke produksjon og formidling i musikkfeltet». Da må også andre områder i tillegg til det klassiske feltet nyte godt av denne styrkingen, mener Norsk jazzforum.
– En stor del av nyskapningen i norsk musikkliv skjer innen jazz og improvisert musikk. Det er en stor verdi for Norge og regionene å også ha profesjonelle jazzorkestre som utviklings- og rekrutteringsarenaer, som drivhus i egen region der ny musikk skrives, der profesjonelle musikere har jobb, og der regionen og nasjonen kan høste frukter av det som skapes. I dag har vi profesjonelle regionale jazzorkestre på internasjonalt nivå, knyttet til fire av våre fem regionale jazzsentre, og det arbeides med å få på plass tilsvarende i Nord-Norge. Norsk jazzforum mener det er behov for en satsning også på norske jazzensembler, og en fast finansiering av regionale jazzorkestre, sier daglig leder Gry Bråtømyr.

Hele høringsinnspillet kan lastes ned her (pdf).
Høringen kan du se på Stortingets nett-TV.

Fra forsiden

Nyheter

Nytt europeisk utvekslingsprogram

Kjetil Mulelid reiser til Nederland og belgiske Mattias de Craene kommer til Norge i forbindelse med det internasjonale utvekslingsprogrammet Constellations.

Nyheter

– Tilskuddene til musikklivet må styrkes

Rammevilkårene til musikklivet er den største og mest kritiske utfordringen vi står overfor akkurat nå, uttaler et samstemt landsmøte i Norsk jazzforum. - Det er et behov for styrking av tilskuddene til hele det norske musikklivet. Økonomisk forutsigbarhet for arrangørfeltet og kunstnerne er avgjørende og må på plass, sier nyvalgt styreleder, Ragnhild Menes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev