Rapportskjema for klubber

Før du fyller ut rapportskjemaet må du ha funnet frem en del informasjon og tall. Dette er det du trenger:

  • Hvilken organisasjon tilhører dere?
  • Navn på klubb
  • Organisasjonsform
  • Bruker dere fast lokale?
  • Eier dere lokalet?
  • Var konsertvirksomhet den eneste arrangementstypen i 2016?
  • Arrangerte dere festival(er) i 2016?
  • Hovedsjanger
  • Publikumskapasitet
  • Totalt antall arrangementer
  • Hvor mange band/artister opptrådte?
  • Hvor mange utøvere?
  • Hvor mange betalende publikummere?
  • Hvor mange ikke-betalende?
  • Totalt antall arrangementer
  • Hvor mange band/artister opptrådte?
  • Hvor mange utøvere?
  • Hvor mange publikummere?
  • Hvor mange kvinnelige/mannlige utøvere hadde dere i 2016?
  • Hvor mange kvinnelige/mannlige frontfigurer/bandledere hadde dere i 2016?
  • Antall ansatte, teknisk og produksjon
  • Antall ansatte, bar/servering/billettsalg
  • Antall ansatte, administrasjon
  • Antall ansatte, vakthold og sikkerhet
  • Antall årsverk, ansatte
  • Antall frivillige
  • Antall årsverk frivillige
  • Antall ansatte gjennom praksis eller tilrettelagt arbeid?
  • Antall årsverk gjennom praksis eller tilrettelagt arbeid?
  • Hva var de samlede billettinntektene i 2016?
  • Andre inntekter, tilskuddsordninger, fond og annet
  • Sponsorinntekter
  • Gaveforsterkningsordningen
  • Andre inntekter
  • Samlede utgifter
  • Samlede musikerhonorar
  • Lønnskostnader

Konsertoversikt
Send inn konsertoversikt for hele 2016. Den kan sendes til aleksander@jazzforum.no.

Regnskap for året 2016
Vi trenger et regnskap for året 2016 i tillegg til rapporten. Det kan sendes til aleksander@jazzforum.no.
Norsk jazzforum søker som sentralledd kompensasjon for merverdigavgiftkostnader for sine medlemmer. Dette er en ordning som er stadig voksende, og i 2016 fikk Norsk jazzforum over 8 mill. til fordeling til sine medlemmer. Midlene blir fordelt etter en fordelingsnøkkel fastsatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å være med ordningen må du:

 1. Sørge for å være innmeldt i Frivillighetsregisteret. Dette gjøres i Brønnøysundregistrene.
 2. Sende inn godkjent regnskap til Njf sammen med klubbrapporten
 3. Sørge for å ha innbetalt medlemsavgiften til Njf

NB! Hvis klubben ikke sender inn regnskap, vil den ikke være med i ordningen. Du kan laste opp årsregnskapet i klubbrapporten, eller eventuelt ettersende dette på epost til aleksander@jazzforum.no eller per post til Norsk jazzforum, Postboks 440 Sentrum, 0103 Oslo.

Les mer om momskompensasjonsordningen her.

SKJEMA FOR AKTIVITETSRAPPORT FINNER DU HER.

Fra forsiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev