Rapportskjema for klubber

Før du fyller ut rapportskjemaet må du ha funnet frem en del informasjon og tall. Dette er det du trenger:

  • Hvilken organisasjon tilhører dere?
  • Navn på klubb
  • Organisasjonsform
  • Bruker dere fast lokale?
  • Eier dere lokalet?
  • Var konsertvirksomhet den eneste arrangementstypen i 2016?
  • Arrangerte dere festival(er) i 2016?
  • Hovedsjanger
  • Publikumskapasitet
  • Totalt antall arrangementer
  • Hvor mange band/artister opptrådte?
  • Hvor mange utøvere?
  • Hvor mange betalende publikummere?
  • Hvor mange ikke-betalende?
  • Totalt antall arrangementer
  • Hvor mange band/artister opptrådte?
  • Hvor mange utøvere?
  • Hvor mange publikummere?
  • Hvor mange kvinnelige/mannlige utøvere hadde dere i 2016?
  • Hvor mange kvinnelige/mannlige frontfigurer/bandledere hadde dere i 2016?
  • Antall ansatte, teknisk og produksjon
  • Antall ansatte, bar/servering/billettsalg
  • Antall ansatte, administrasjon
  • Antall ansatte, vakthold og sikkerhet
  • Antall årsverk, ansatte
  • Antall frivillige
  • Antall årsverk frivillige
  • Antall ansatte gjennom praksis eller tilrettelagt arbeid?
  • Antall årsverk gjennom praksis eller tilrettelagt arbeid?
  • Hva var de samlede billettinntektene i 2016?
  • Andre inntekter, tilskuddsordninger, fond og annet
  • Sponsorinntekter
  • Gaveforsterkningsordningen
  • Andre inntekter
  • Samlede utgifter
  • Samlede musikerhonorar
  • Lønnskostnader

Konsertoversikt
Send inn konsertoversikt for hele 2016. Den kan sendes til aleksander@jazzforum.no.

Regnskap for året 2016
Vi trenger et regnskap for året 2016 i tillegg til rapporten. Det kan sendes til aleksander@jazzforum.no.
Norsk jazzforum søker som sentralledd kompensasjon for merverdigavgiftkostnader for sine medlemmer. Dette er en ordning som er stadig voksende, og i 2016 fikk Norsk jazzforum over 8 mill. til fordeling til sine medlemmer. Midlene blir fordelt etter en fordelingsnøkkel fastsatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å være med ordningen må du:

 1. Sørge for å være innmeldt i Frivillighetsregisteret. Dette gjøres i Brønnøysundregistrene.
 2. Sende inn godkjent regnskap til Njf sammen med klubbrapporten
 3. Sørge for å ha innbetalt medlemsavgiften til Njf

NB! Hvis klubben ikke sender inn regnskap, vil den ikke være med i ordningen. Du kan laste opp årsregnskapet i klubbrapporten, eller eventuelt ettersende dette på epost til aleksander@jazzforum.no eller per post til Norsk jazzforum, Postboks 440 Sentrum, 0103 Oslo.

Les mer om momskompensasjonsordningen her.

SKJEMA FOR AKTIVITETSRAPPORT FINNER DU HER.

Fra forsiden

Nyhet

En liten jazzløype på by:Larm

Bransjefestivalen by:Larm er i gang i Oslo fra torsdag 1. mars. Torg og en trioversjon av Ola Kvernbergs Steamdome kan oppleves to ganger hver, og Jazznytt18 samtaler med far og datter Christensen. I tillegg har by:Larm et omfattende seminarprogram med foredrag, debatter og møter.

Nyhet

Grenland Jazzforum kåret til Årets jazzklubb 2018

Grenland Jazzforum i Porsgrunn ble fredag kveld kåret til Årets jazzklubb 2018. Klubben har siden oppstarten for 26 år siden vært en viktig regional arena for jazz og improvisert musikk, og Norsk jazzforum fremhever klubbens brede og kreative programmering og gode samarbeidsevne i begrunnelsen for prisen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev