Nyheter

Rapport fra Njfs medlemsundersøkelse

Telemarksforsking har levert rapporten fra Norsk jazzforums medlemsundersøkelse som ble gjennomført i desember/januar. Den gir gode tilbakemeldinger, og peker samtidig på ulike områder som Norsk jazzforum bør arbeide mer med framover.

I desember 2021 sendte Norsk jazzforum ut en bred undersøkelse å kartlegge nytteverdien og medlemmenes behov fra organisasjonen.
– Bakgrunner var et ønske fra styret og administrasjonen om å finne ut av hvordan vi kan være en god og aktuell organisasjon for våre medlemmer, og hva vi skal satse på i fremtiden. Vi ønsket tilbakemelding på medlemmenes opplevelse av Norsk jazzforum og kontakten med oss, hvordan våre tilskuddsordninger og medlemsfordeler treffer, hvilke behov vi ikke dekker og hva medlemmene mener vi kan bli bedre på, forteller styreleder Ingrid Brattset.

Gode tilbakemeldinger
Undersøkelsen ble kviltetssikret av Telemarksforsking, og de fikk også i oppdrag å lage en rapport som nå er klar. Svarprosenten var på 30,4 %, og dette er ifølge Telemarksforsking på høyde med hva som er vanlig i liknende undersøkelser de siste årene. Telemarksforsking skriver videre i rapporten at resultatene tyder på at medlemmene er godt fornøyd med arbeidet og medlemsfordelene som blir tilbudt. Innenfor de fleste av arbeidsområdene er medlemmene svært fornøyd eller fornøyd med arbeidet som har blitt gjennomført og antallet forslag til endringer i medlemstilbudet er lavt. De fleste tilbakemeldinger tilsier at organisasjonen bør fortsette å arbeide på samme måte som de har gjort til nå.

– Vi er selvsagt veldig glade for at en så stor andel av medlemmene er fornøyde med oss, men det skal ikke bli en hvilepute. Hensikten med medlemsundersøkelsen var å finne ut av hva vi kan bli bedre på og hvilke behov medlemmene har, sier Brattset.
Gjennom en rekke fritekstfelt ble respondentene invitert til å komme med konkrete innspill til ulike satsinger, og Jazzprisen som for første gang skal arrangeres i 2023, var én av disse. Alle innspill er tatt med i videre planlegging av aktiviteter og strategier, blant annet under en strategisamling med de regionale jazzsentrene og Nasjonal jazzscene i februar hvor Telemarksforsking for første gang presenterte resultater fra undersøkelsen.

Rapportens anbefalinger
En målsetting med rapporten var å komme med konkrete forslag til endringer i medlemstilbud, arbeidsmåter og det kulturpolitiske arbeidet i Norsk jazzforum. Telemarksforsking peker på flere ulike områder Norsk jazzforum bør arbeide med framover: Under koronapandemien har Norsk jazzforum åpnet for en digital møteplass, og de digitale møtene ble trukket frem som et godt initiativ i de åpne svarene. De digitale møtene er mindre populære enn medlems- og landsmøtene, men kan bidra til å samle medlemmer som ellers ikke hadde deltatt på fysiske samlinger. Medlemmene har vært godt fornøyd med måten Norsk jazzforum har kommunisert på i løpet av pandemien, og Telemarksforsking skriver at dette kan brukes som lærdom når samfunnet åpner opp igjen og videreføre dette til ettertiden. Innenfor det kulturpolitiske arbeidet er det enighet blant medlemmene om at en styrking av rammevilkår og tilskudd til det frie feltet og bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende musikere er et svært viktig kulturpolitisk arbeid som bør fortsette i tiden fremover.
Norsk jazzforum når sine medlemmer blant annet gjennom nyhetsbrev, blogg og tidsskriftet Jazznytt. Rapporten anbefaler å opprettholde eksisterende kommunikasjonskanaler, og peker på at disse kanalene kan videreutvikles til å i større grad inneholde nyheter fra hele landet samtidig som noen av nyhetene kan dekke det internasjonale jazzmiljøet. Rapporten avslutter med en anbefaling til Norsk jazzforum om å gjennomføre medlemsundersøkelsene med jevne mellomrom. Dette er en viktig demokratisk kanal og gir medlemmer som ellers ikke hadde vært aktive en mulighet til å svare på hva de synes det er viktig at Norsk jazzforum fokuserer på. Det gjelder særlig med tanke på de åpne tekstfeltene hvor medlemmene kan komme med egne innspill.

Hele rapporten kan lastes ned her (pdf).

Fra forsiden

Nyheter

Ototoi spilte seg til Jazzintro-finale

Det var Ototoi som sikret seg den andre finaleplassen i Jazzintro 2022 under Maijazz i Stavanger søndag kveld. I juli skal kvartetten kjempe om tittelen Årets unge jazzmusikere 2022, lanseringspakke fra Norsk jazzforum, mentorprogram støttet av Talent Norge samt Gramo-stipend på kr 150 000.

Nyheter

Lanserer Jazzprisen

I dag lanserte Norsk jazzforum opprettelsen av Jazzprisen, en årlig prisutdeling for norsk jazzmusikk i alle dens former. Prisen skal feire den grenseløse norske jazzen og vise frem det musikalske mangfoldet landet har å by på. NRK er med som mediepartner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev