Nyheter

Ønsker bidrag til jubileumsutgave av JazzCD.no

For tiende gang skal Norsk jazzforum med støtte fra UD produsere promoutgivelsen JazzCD.no – This is our Music for internasjonal markedsføring av norsk jazz. Frist for å sende inn forslag til bidrag er 15. november.

Annethvert år siden 2003 har Norsk jazzforum produsert en promoutgivelse for å presentere aktuell norsk jazz for det internasjonale markedet. I 2022 skal den tiende utgaven lanseres.

– Jubileumsutgaven skal lanseres under verdens største jazzmesse, Jazzahead i Tyskland, i april neste år, forteller prosjektansvarlig Roy Jahrn Holtan. – Pandemiens konsekvenser med bortfall av all internasjonal turnéaktivitet, gjør promotering av innspilt musikk desto viktigere, og Jazzcd.no vil bidra i gjenåpningen, og samtidig følge opp den store norske partnerlandsatsingen på Jazzahead for to år siden, sier Jahrn Holtan.

Musikken til promoutgivelsen skal velges ut på bakgrunn av musikk utgitt i 2020 og 2021, eller som er planlagt utgitt i 2022. De utvalgte artistene må alle ha planer eller ambisjoner om å arbeide internasjonalt.

Målet med Jazzcd.no er å skape økt oppmerksomhet om det kunstneriske mangfoldet i norsk jazz, og skape et større internasjonalt marked for norske musikere. Promoutgivelsen vil trykkes i fysiske eksemplar, i tillegg til å tilgjengeliggjøres digitalt, og lanseres under Jazzahead i 2022. I løpet av de neste to årene skal utgivelsen distribueres til festivaler, promotører, jazzklubber, radiostasjoner og musikkjournalister internasjonalt, blant annet i samarbeid med promoselskaper i utvalgte land. I tillegg skal den benyttes ved representasjon både i Norge og i utlandet hvor det er ønskelig å presentere norsk jazz. Tiltaket er støttet av UD, og promoutgivelsen vil også bli distribuert gjennom alle UDs utenriksstasjoner.

– I forrige runde fikk vi inn over 130 søknader, og gjør oppmerksom på at det dessverre ikke blir plass til alle som søker. De utvalgte vil bli kontaktet i løpet av januar 2022, forteller Jahrn Holtan. En redaksjonskomité med representanter fra Norsk jazzforums kunstneriske utvalg, Music Norway og andre eksterne jazzaktører vil være ansvarlig for utvalget.

Har du utgitt musikk du mener bør være med på denne promoutgivelsen, kan du søke om å få plass ved å fylle ut skjemaet her og lenke til musikken digitalt.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev