Nyheter

Forlenger ad hoc særtiltak

Norsk jazzforum forlenger ad hoc særtiltaksordningen for å stimulere til mer aktivitet blant musikere, storband og arrangører framover.

På grunn av koronapandemien og smittevernstiltak har Norsk jazzforum utvidet ad hoc-tilskuddsordningen til å omfatte flere tiltak, i tillegg til ordinær konsert- og turnévirksomhet. Nå forlenges dette i første omgang til ut september.

– Vi har sett et stort behov for ytterligere stimulering til aktivitet siden det fortsetter å være langt mindre konsert- og turnévirksomhet enn vanlig, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Hittil i år har Norsk jazzforum tildelt kr 589 000 i særtiltak i tillegg til kr 521 500 i den ordinære tilskuddsordningen for musikere. I 2021 er det satt av totalt kr 2 600 000 i tilskuddsmidler til musikermedlemmer.

Musikerne kan søke om midler til prosjekter som stimulerer til økt aktivitet og samarbeid lokalt og regionalt, nye formidlingsformer, samt innspilling. Ordningen er kun åpen for ordinære musikermedlemmer, ikke studentmedlemmer.  I tillegg kan storband søke om midler til innspilling, digitale seminarer og øvingsalternativer, og arrangører kan søke om midler til nye løsninger for gjennomføring av arrangementer og formidling av levende musikk.

Fra forsiden

Nyheter

Nordiske jazzkometer på turné

Fem nordiske band drar på turné i regi av Nordic Jazz Comets denne høsten. Kjetil Mulelid Trio turnerer Sverige, Danmark og Finland fra 21. september, og finske Kadi Vija Key Project og svenske Post-sun-vision besøker Oslo, Bergen og Trondheim fra 8. september. Erfaringene skal benyttes i en guidebok for grønn turnering i Norden.

Nyheter

Minneord om Roald Helgheim

Minneord skrevet til minnestunden for Roald Helgheim 27. august 2021 av daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev