Nyheter

Et samspilt jazzforum

Jazzaktører fra hele landet var i helgen samlet i Trondheim til Norsk jazzforums landsmøte. Synlighet, mangfold og samspill er verdiene som organisasjonen skal jobbe med de neste fire årene. – Vi lever i en tid med nye utfordringer, og vi må ta vår del av ansvaret for klimaet og de miljømessige utfordringene. Dette har vi diskutert under landsmøtet og må ta med oss i oppfølgingen av den vedtatte strategiplanen, sier styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset.

Bedre rammevilkårene for norske jazzaktører, videreutvikle en sterk formidlingsvirksomhet og å være en profesjonell og fremtidsrettet medlemsorganisasjon er hovedretningene i Norsk jazzforums vedtatte strategiplan.
– Denne helgen har vist oss at vi er en samlet og engasjert gjeng. Vi står nå på terskelen til en regionreform som kan være utfordrende, men også en mulighet, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Landsmøtets felles uttalelse
Regjeringens regionreform har skapt et behov for presisering om viktigheten av et samlet nasjonalt kulturfond som forvaltes av Norsk kulturråd, mener Norsk jazzforum. Et samlet landsmøte vedtok søndag 31. mars en felles uttalelse om forvaltningen av arrangør- og festivalordningene i Norsk kulturråd.

Styreleder Ingrid Brattset (foto: Arne Hauge/Norsk jazzforum)

– Tildelingene til arrangørfeltet kan ikke baseres på en politisk metode basert på «hilsen hjem»-prinsippet. Vi må se hele landet i sammenheng, og arrangør- og festivalordningene må fortsatt være en samlet pott i Norsk kulturråd. I tillegg må rammene for ordningene styrkes for å sikre et rikt og levende musikkliv over hele landet, forklarer styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset.

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt av Norsk jazzforums landsmøte:
 «Norsk jazzforums landsmøte føreset at arrangør- og festivalordningane framleis skal forvaltast av Norsk kulturråd. Fordelinga av tilskot til arrangørfeltet må i hovudsak baserast på kunst- og kulturfagleg vurdering, og følgja eit absolutt prinsipp om armlengds avstand. Rammene til arrangør- og festivalstøtte må styrkast.»

– Landsmøteresolusjonen gir oss drivkraft til å også fortsette arbeidet med å få på plass regionale kulturfond i tillegg til det nasjonale kulturfondet under Norsk kulturrådet, sier Gry Bråtømyr.

Gjenvalg av styreleder og ny nestleder
Styreleder Ingrid Brattset ble på landsmøtet i helgen enstemmig gjenvalgt for to nye år.
– Jeg er ydmyk over å bli gjenvalgt. Jeg har engasjementet, kjærligheten til musikken og til jazzmiljøet. Dette er en jobb jeg får betalt for i livskvalitet, sa Brattset, og takket landsmøtet for tilliten.
Brattset får med seg musiker Stian Westerhus fra Trondheim som ny nestleder. Disse får følge av tre nye i styret: musikerne Live Marie Roggen fra Nesodden og Håvard Stubø (vara) fra Narvik samt Anette Storli Andersen (Skiensjazzdraget) fra Skien.

Norsk jazzforums styre for perioden 2019 – 2021, fra venstre: Didrik Ingvaldsen, Anette Storli Andersen (vara), Trude Storheim, Hilde Høgseth, Ingrid Brattset (styreleder), Ståle Liavik Solberg, Live Maria Roggen, Stian Westerhus (nestleder) og Per Axel Koch. Ikke tilstede på bildet: Håkon Kornstad, Terje Lauvdal og Håvard Stubø (vara).

Samlet fra hele landet
Norsk jazzforums landsmøte 2019 fant sted 30. og 31. mars på Dokkhuset Scene i Trondheim. Det ble to innholdsrike dager for de over hundre jazzaktørene som var samlet fra hele landet. I løpet av helgen fikk landsmøtedeltakerne også høre en rekke fantastiske, unge musikere som er studenter ved 40-årsjubilanten jazzlinja ved NTNU.

– Vi takker medlemmene og vertskapet i Midtnorsk jazzsenter og Dokkhuset Scene for et kjempegodt landsmøte. Det er utrolig deilig å se framover med så engasjerte medlemmer, sier Gry Bråtømyr.

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev