Nyheter

Jazz-Europa vil arbeide for kjønnsbalanse

Et overveldende flertall av medlemmene i Europe Jazz Network (EJN) forpliktet seg til et nytt manifest om kjønnsbalanse under den årlige generalforsamlingen i Lisboa i Portugal i september 2018.

Det var 93 medlemsorganisasjoner som under generalforsamlingen forpliktet seg til manifestet, og i de kommende månedene vil de resterende medlemmene bli bedt om å slutte seg til.
– Jeg er veldig glad for at et så stort flertall av EJN-medlemmer har besluttet å forplikte seg til å fremme en bedre kjønnsbalanse. Nå er det opp til medlemmene å sette denne praksisen når man bestiller programmet på klubber, arenaer og festivaler og når man rekrutterer ansatte og medlemmer til styrene i sine organisasjoner, sier Jan Ole Otnæs, nyvalgte president for EJN.

For Norsk jazzforum har kjønnsbalanse vært et prioritert område siden dette ble tatt inn i organisasjonens strategiplan i 2007.  Norsk jazzforum er en av initativtagerne til Balansekunst, og jobber med kjønnsbalanse på mange plan i organisasjonen.
– Vi har vært tidlig ute med dette arbeidet i Norge og i Norden. Det er svært gledelig å se at flere europeiske land kommer på banen og at så mange av Europe Jazz Networks medlemmer forplikter seg til å arbeide for kjønnsbalanse, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Et viktig skritt mot bedre kjønnsbalanse
EJN representerer festivaler, klubber og interesseorganisasjoner i 35 land. Med manifestet forplikter disse seg til å arbeide for kjønnsbalanse både kunstnerisk og i organisasjonslivet. EJNs første oppgaven vil være å hente inn statsitikk og å kartlegge medlemmenes arbeid på området de siste tre årene. Resultatet av dette vil legges til grunn for det videre arbeidet. EJN-manifestet representerer et viktig skritt, sammen med blant annet Keychange-initiativet som drives av PRS-stiftelsen, som en del av musikkbransjens arbeid for å utjevne kjønnsbalansen. Manifestet er et av resultatene av «Europe Jazz Balance»-aktiviteten, om mangfold og diskriminering i jazzsektoren, som EJN lanserte for fire år siden med økonomisk støtte fra EUs Creative Europe-program. Hele manifestet kan lastes ned her.

Europeisk sammenslutning
Europe Jazz Network (EJN) ble opprettet i 1987 som en europeisk sammenslutning av konsertarrangører. For tiden omfatter EJN 135 organisasjoner (festivaler, klubber, konsertsteder og interesseorganisasjoner) i 35 land. EJNs oppdrag er å fremme og støtte utviklingen av improvisert musikk på den europeiske scenen, og å skape muligheter for kunstnere, arrangører og publikum fra forskjellige land å møtes og kommunisere. EJN støttes for tiden av EUs Creative Europe-program for perioden 2017-2021. Les mer om Europe Jazz Network her.

Fra forsiden

Nyheter

334 000 kroner tildelt i musikerstipender

Norsk jazzforum har tildelt totalt kr 334 000 i stipender til sine musikermedlemmer. Ayumi Tanka, Selma French Bolstad, Bendik Giske og Eivind Opsvik er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend for 2020. Maria Kannegaard Trio, Magnolia Jazzband og Marthe Lea Band er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Nyheter

Jan Erik Kongshaug 1944 – 2019

Jan Erik Kongshaug, lyd-legenden bak «the Rainbow sound», døde i dag etter lengre tids sykdom. Han vil bli husket for noen av norsk og internasjonal jazz' fineste album gjennom de siste 50 årene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev