Nyheter

Jazzfestivaler i vinden

Norsk jazzforum innleder sommerens festivalsesongen med en oppsummering av jazzfestivalene 2016. Tall fra de 25 medlemsfestivalene viser en stor økning i billettinntekter i 2016 samtidig med en betydelig nedgang i sponsorinntekter og økte honorarutgifter.

Arkivfoto: Come Shine på Nattjazz 2016 (foto: Terje Mosnes)

Denne uken åpner sommerens festivalsesong for alvor med Anjazz på Hamar, Maijazz i Stavanger og Trondheim Jazzfestival. Deretter kommer festivalene som perler på en snor til ut i oktober. Medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum samler årlig statistikk fra sine 25 festivalmedlemmer, og ser både positiv og negativ utvikling etter at tallene fra 2016 er oppsummert.

I mot- og medvind
Jazzfestivalenes billettinntekter økte med 10 millioner fra 2015 til 2016.
– En økning i billettinntekter på nærmere tjuefem prosent er svært gledelig for jazzfestivalene i en tid hvor det blir stadig vanskeligere å trekke til seg nye, store sponsoravtaler, sier fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen.
Flere jazzfestivaler har de siste årene opplevd betydelig nedgang i sponsorinntekter. Enkelte regioner har blitt særlig berørt, som festivaler og arrangører på Vestlandet etter oljekrisen.  Sentralisering av sponsormidler i store konsern har også gitt utslag hos festivaler som har mistet regionale sponsorinntekter.
– Vi må berømme jazzfestivalene for at de i et krevende marked klarer å ivareta den kunstneriske kvaliteten og samtidig øke billettinntektene så betydelig, sier Skjerven Larsen.

– Tar kunstnerkår på alvor
I 2016 arrangerte Norsk jazzforums festivalmedlemmer 1097 konserter, en liten økning fra 1048 året før. Honorarutgiftene har økt med åtte millioner kroner i samme periode.
Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, mener en økning av honorarsatsen til profesjonelle musikere er en av årsakene til festivalenes økte honorarutgifter: – Vi ser at festivalene tar kunstnerkår på alvor og bestreber seg på å innfri MFOs minstesats for honorar til profesjonelle musikere.  Det er musikken som er kjernen i det vi driver med, og derfor er det så viktig at arrangører til tross for trange økonomiske rammer, bidrar til at musikerne kan fortsette med å skape, produsere og spille, sier Bråtømyr.

Jazzfestivalåret 2016 i tall:
Antall konserter:                                        1 097           (2015: 1 048)
Antall solgte billetter/festivalpass:         144 473            (2015: 144 346)
Billettinntekter i kroner:                     51 838 183            (2015: 41 159 664)
Sponsorinntekter i kroner:                15 128 908            (2015: 21 088 900)
Honorarutgifter i kroner:                   40 971 328            (2015: 32 975 345)

Fra forsiden

Nyheter

– Stor tro på potensialet

Marthe Heggenhougen er plukket ut i BAKFOLK-programmet. Norsk jazzforum og Music Norway står bak BAKFOLK, et rekrutteringsprogram for bransjetalenter innen booking og management i jazzen.

Nyheter

Ønsker bidrag til ny trippel promo-CD

I samarbeid med UD skal Norsk jazzforum produsere en ny utgave, den åttende i rekken, av den triple promo CD-boksen jazzCD.no. Utvidet frist for å sende inn bidrag er 11. september.

Meld deg på vårt nyhetsbrev