Nyheter

Utland på agendaen

Norsk jazzforums årlige musikermøte hadde rekorddeltakelse i 2017 da tema var utland.

Mandag 9. januar samlet Norsk jazzforum musikermedlemmer til organisasjonens årlige musikermøte. Nærmere seksti musikere fra hele landet deltok på møtet som denne gangen hadde fokus på eksport og det internasjonale markedet.

– Vi ser at 65% av Norsk jazzforums ad hoc-tilskudd går til utlandsturneer og ønsket derfor å sette av en hel dag til temaet utland. Det rekordstore oppmøtet bekrefter musikernes behov for mer informasjon og utveksling av erfaringer, sier fagansvarlig i Norsk jazzforum Øyvind Skjerven Larsen.

Musikermøtet er et viktig møtepunkt for å skape god dialog musikere og organisasjonene imellom. Musiker Therese Ulvan var svært godt fornøyd med møtet: – Jeg fikk oppdatert meg om siste nytt, og hentet inspirasjon til at det faktisk er mulig å fortsette denne musikerveien jeg har lagt ut på, sier Ulvan.

Music Norway (MN) var vertskap og huset musikermøtet i Observatoriegaten i Oslo.
– Årets møte var lagt strammere opp mot ett tema enn tidligere møter, og samarbeidet med Music Norway gjorde at vi fikk kikket litt bak murene hos en institusjon som mange jazzmusikere nok har et noe distansert forhold til. Det ble et fokusert møte med interessante innlegg og diskusjoner, som atter en gang viste at vi kan bli klokere av å lytte til hverandre, sier musiker og leder av Musikernes arbeidsutvalg i Norsk jazzforum, Anders Lønne Grønseth.

– Jazzmusikere et viktig bidrag
Direktør i MN, Kathrine Synnes Finnskog, holdt et lengre innlegg om MNs arbeid internasjonalt og informerte om muligheter innenfor de ulike tilskuddsordningene.
– Vi er glade for at det internasjonale markedet er på agendaen. Det er gode tider, det har aldri gått så bra med norsk musikk i utlandet som nå. Jazzmusikere er et viktig bidrag, de er musikerne som spiller mest ute og er gode brukere av ordningene, sa Synnes Finnskog. Hun oppfordret Norsk jazzforums musikermedlemmer til å ta kontakt med MNs prosjektmedarbeidere i utlandet, ikke bare for å hente informasjon, men også for å dele av egne erfaringer.

Sten Nilsen fra Jazzland Rec delte erfaringer med musikermøtet.
Sten Nilsen fra Jazzland Rec delte erfaringer med musikermøtet.

MNs oppdrag er å øke norsk musikkeksport. Virkemiddelapparatet er i konstant endring og ordninger tilpasses markedet og aktivitet. Til tross for at noe av MNs begrepsbruk virket litt fremmede for enkelte på musikermøtet, så ble det tydeligere at mange av ordningene er fleksible og kan tilpasses jazzmusikernes hverdag.

Jazzlands erfaringer
En jazzaktør som har dratt nytte av MNs ordninger er Jazzland Recordings. Etter omveltninger i platebransjen hadde Jazzland behov for å finne nye partnere og løsninger internasjonalt.
– Eksportprogrammet var perfekt for å komme i gang i Tyskland, fortalte Sten Nilsen fra Jazzland. Nilsen delte Jazzlands erfaringer fra deres arbeid i utlandet, og ga musikerdeltagerne mange nyttige tips. Jazzmusikernes tilstedeværelse på strømmetjenester var også oppe til diskusjon, med mange ulike meninger. Fortsatt er det fysiske formatet veldig dominerende i Europa utenfor Norden, men eksempler Nilsen ga viser at det er penger å tjene om man jobber aktivt med de ulike strømmetjenestene og ikke minst med de som lager spillelister.

Utenlandsfarere
Etter en informasjonsbolk fra Norsk jazzforum om medlemstjenester og organisasjonens internasjonale aktivitet, inviterte fagansvarlig Øyvind Skjerven Larsen to musikere til samtale om det internasjonale markedet. Både Paal Nilssen-Love og Karl Seglem driver egne plateetiketter i tillegg til å være turnerende musikere, og har jobbet i det internasjonale markedet i en årrekke. Begge to understreket viktigheten av å tenke langsiktig og booke konserter lang tid i forveien.

I samtale om det internasjonale markedet, fra venstre: fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen, musikere Paal Nilssen-Love og Karl Seglem.
I samtale om det internasjonale markedet, fra venstre: fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen, musikere Paal Nilssen-Love og Karl Seglem.

– Jeg ser fremover og har ikke for vane å angre på ting. Men er det én ting jeg kunne ha gjort annerledes, så er det å våge å tenke mer langsiktig, sa Seglem.
Som Nilssen-Love har Seglem gjort en stor del av bookingarbeidet selv, og behovet for flere bookingagenter og management ble tydelig i responsen fra musikerne i salen. En avtale med en internasjonal agent fører ikke nødvendigvis til flere jobber, og det er et stort behov for norske aktører.

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, ser behovet: – Rekruttering av virkemiddelapparat for norske musikere er viktig, og Norsk jazzforum skal se på hvilke tiltak vi kan gjøre sammen med blant annet Music Norway.
Bråtømyr understreket at det er viktig å bygge nettverk og at vi må være flinke til å bruke hverandre til erfaringsutveksling.

Fra forsiden

Nyheter

Buddy-prisen til Mats Eilertsen

Bassist og komponist Mats Eilertsen ble fredag kveld tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, for 2022. En høyt respektert musiker og sentral skikkelse i norsk jazz, og en av landets fremste på sitt instrument, uttaler Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev