Nyheter

God og positiv dialog på klubb- og musikermøtet

Norsk jazzforums musiker- og klubbmedlemmer var samlet i Oslo søndag 24. januar for sitt årlige møte. Foredrag om markedsføring og diskusjoner rundt musikerhonorar stod på programmet.

på bildet over: Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum

Det var engasjerte musikere og arrangører fra hele landet som møtte opp på Popsenteret i Oslo da Norsk jazzforum inviterte til klubb- og musikermøte siste søndag i januar. Med ønske om samhandling og felles forståelse valgte Norsk jazzforum i år å inviterte til et felles program for de to medlemsgruppen. Halve dagen bestod av separat faglig program for hver av gruppene,  med foredrag om markedsføring for musikere ved Jarle Savio, bransjeveteran strategisk planlegger i Phonofile, samt markedsføring for arrangører ved Henrik Mehl, markedsansvarlig i Nasjonal jazzscene. Det var også tid til utveksling av erfaringer og samtaler om utfordringer musikere og klubber møter i hverdagen. Blant musikerne var det enighet om at det er en stor utfordring å få arbeidsdagen til å gå opp med kunstnerisk/skapende arbeid og alt det administrtive som kreves i tillegg.

I panelet fra venstre: musikerne Tollef Østvang og Hayden Powell, Jon-K Johnsen (Kampenjazz) og Inger Haugan Aasland (Arendal Jazzklubb) .
I panelet fra venstre: musikerne Tollef Østvang og Hayden Powell, Jon-K Johnsen (Kampenjazz) og Inger Haugan Aasland (Arendal Jazzklubb) .

Paneldebatt om musikerhonorar
Med utgangspunkt i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) sitt anbefalte minstehonorar for spillejobber, var musikerhonorar ett av hovedtemaene under møtet.
– Dette er et høyaktuelt tema som berører begge medlemsgruppene. Vi må etterstrebe at musikerne får anstendige honorar uten å nedskalere aktiviteten ute hos klubbene. Dette er en krevende øvelse som må løses i felleskap, særlig med de frivillige arrangørene som lever med en svært presset økonomi, uttalte daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Alle møtedeltakerne ble delt inn i blandede grupper med både musikere, klubber, regionale jazzsentre og Njfs administrasjon, og målet var å være løsningsorienterte og se hverandres utfordringer. Oppsummering ble gjort i paneldebatt ledet av Paal Ritter Schjerven, kunstnerisk leder ved Popsenteret. I panelet satt musikerne Hayden Powell og Tollef Østvang samt Inger Haugan Aasland (Arendal Jazzklubb) og Jon-K Johnsen (Kampenjazz).

Det ble ingen store konflikter. Både gruppediskusjonene og paneldebatten som fulgte, hadde en god og positiv tone, og musikere og arrangører viste stor forståelse for hverandres situasjon.

– Jeg oppfatter at tonen og dialogen er utrolig positiv, sa musiker Tollef Østvang. Arrangørene som var på klubb- og musikermøtet var klare på at de tilstreber å innfri minstesatsen for profesjonelle musikere, men at det likevel er vanskelig i en anstrengt klubbøkonomi. Tiltak som økte billettpriser, bedre samarbeid rundt turneer og lokal sponsing ble diskutert, men også nødvendigheten av en økt arrangørstøtte i Kulturrådet.

Forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian, var tilstede under debatten, og var svært positiv til at klubber og musikere har en god dialog om minstehonoraret. – Dette er en anbefalt og veiledende minstesats, og skal man overleve som profesjonell  musiker så er dette det minste man kan klare seg på, sa Rian. Han understreket at musikerhonorar har stått helt stille mens det norske lønnsnivået har steget flere titalls prosent det siste tiåret. MFO vil derfor indeksjustere minstesatsen hvert år framover.

Fra forsiden

Nyheter

800 000 kroner i musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum har tildelt drøyt 800 000 kroner i musiker- og bandstipend til sine medlemmer. Bassist Ellen Brekken, pianist Helge Lien og vokalist Miriam Kibakaya er blant musikerne som mottar fordypnings- og studiestipend. Jacob Young Trio, Cosmic Swing Orchestra og LILJA er blant mottakerne av øvings- og studiestipend for band.

Meld deg på vårt nyhetsbrev