Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

Søknadskalender

Her har vi samlet oversikt over søknadsfrister for ulike tilskuddsordninger.
Er det noen som mangler i oversikten, så tips oss gjerne.

Fond for lyd og bildeMarkedsføring av fonogrammerløpende søknadsbehandling
Fond for lyd og bildeProsjekttilskudd1. februar og 1. september
Fond for utøvende kunstnere· Innspilling av fonogram
· Prosjektstøtte
· Reisestøtte
· Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering)
· Stipend for etterutdanning
· Orkester-/korpsstipend
· Stønad
Se FFUK for oppdaterte søknadsfrister
KompOpplæring innen rytmisk musikk15. desember
Music NorwayStøtte til kulturutveksling med land i sør1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
Music NorwayReisestøtte1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
Music NorwayPromo1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
MusikkutstyrsordingenFremførings- og øvingsutstyr1. mars, 1. september
Norsk jazzforumAd hoc-tilskudd, toppfinansieringløpende saksbehandling
Norsk kulturrådTverrfaglige tiltak1. juni, 1. desember
Norsk kulturrådArrangørstøtteordningen1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
Norsk kulturrådMusikkensembler1. september
FOR KOR OG VOKALENSEMBLER:
For 2016: 1. mars
For 2017, 2018 og 2019: 1. september 2016
Norsk kulturrådBestillingsverk og produksjonsstøtte1. juni
Norsk kulturrådMusikerordningen1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
Norsk kulturrådFonograminnspillinger1. juni, 1. desember
Norsk kulturråd Andre musikktiltak, prosjektstøtte1. juni, 1. desember
Norsk kulturrådMusikkfestivaler1. september
Norsk kulturråd Rom for kunst1. juni
Norsk kulturrådPubliseringsstøtte for musikkinnspillingerløpende søknadsbehandling
Norsk kulturrådAspirantordninga1. mars
Norsk kulturrådNorsk musikk i audiovisuelle produksjoner1. september
Norsk kulturrådGjesteoppholdsstøtte for arenaer1. september
Norsk kulturrådDriftstilskudd1. juni
Norsk MusikkfondKomponistenes vederlagsfond1. februar
Statens kunstnerstipendDiversestipend og arbeidsstipend for nyetablerte-, etablerte- og seniorkunstnere 17. oktober

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode