Nyheter

Innspill til statsbudsjettet 2021

Denne uken har Norsk jazzforum gitt sine innspill til neste års statsbudsjett i høringer med Familie- og kulturkomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget.

Daglig leder Gry Bråtømyr leverte Norsk jazzforums høringsinnspill til Stortingets Familie- og kulturkomité fredag 23. oktober. Hele høringsinnspillet til Stortingets Familie- og kulturkomité kan lastes ned her.

Sammen med Folkorg leverte Norsk jazzforum innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen mandag 19. oktober. Hele høringsinnspillet til Stortingets Utenriks- og forsvarskomité kan lastes ned her.

Fra forsiden

Nyheter

Søk musiker- og bandstipend 2023

Norsk jazzforum skal fordele kr. 800 000 i musiker- og bandstipend denne høsten. Ordinære musikermedlemmer av Norsk jazzforum inviteres til å søke om personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Intervju

Visdommens vokter

Men det største ressursnettverket i norsk jazz fullt intakt, går Jan Ole Otnæs inn i pensjonistenes rekker. Norsk jazzliv har nytt godt av Otnæs-epoken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev