Nyheter

Korrigering fra departementet om tilskudd til jazzen

Overraskelsen var stor da statsbudsjettet i forrige uke foreslo å legge fire regionale jazzsentre under forvaltning av Norsk jazzforum, og samtidig ga et kutt i støtten. Nå bekrefter departementet at kuttet var feil, og at alle er foreslått med 2020-støtte pluss prisjustering.

Forslaget til statsbudsjett 2021 inneholdt en overraskelse for Norsk jazzforum og fire regionale jazzsentre. Tilskuddene fra Norsk kulturfond til Midtnorsk jazzsenter, Sørnorsk jazzsenter, Vestnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter er lagt inn under tilskuddet til Norsk jazzforum, som med det vil få ansvaret for å fordele disse midlene fra 2021. I budsjettforslaget får Norsk jazzforum bevilget 21 900 000 kroner, mens total bevilgning for Norsk jazzforum og de fire regionale jazzsentrene i inneværende år er på til sammen 22 420 000 kroner. Det gir en avkortning på over en halv million kroner.

Nå bekrefter Kulturdepartementet at tilskuddet er feil. Tilskuddet til Norsk jazzforum for 2021, inkludert de fire regionale jazzsentrene, skal være en videreføring av 2020-tilskuddet inkludert en prisjustering. Kulturdepartementet skriver videre at de skal rette feilen, og kommer tilbake til de nøyaktige tallene.

– Dette er godt nytt. KUD sier også at tilskuddene til de fire regionale jazzsentrene vil bli øremerket i tilskuddsbrevet for 2021, forteller daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Endring i poster
Endringene kommer som en del av departementets opprydning i budsjettpostene.
– Vi er fornøyde med at Norsk jazzforum og tilsvarende organisasjoner nå er flyttet over i en egen post, og ikke lenger kjemper om midler fra samme pott som egne medlemmer, sier Bråtømyr, men legger til at de regionale jazzsentrene likevel bør legges i en annen post: – Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene har et godt og nært samarbeidsforhold, men jazzsentrene er selvstendige programmerende og produserende enheter, og har derfor mer til felles med kunstprodusenter og -formidlere som er foreslått plassert på post 75 enn med interesse- og medlemsorganisasjoner, landsdekkende foreninger og ulike forbund som foreslås samlet under post 74, sier Bråtømyr.

Gjennom mer enn tjue års drift har jazzsentrene etablert og driftet ensemble-, turné- og konsertvirksomhet, herunder Trondheim jazzorkester, Oslo jazzensemble og turnéruta Den musikalske stamvegen med mer. Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene er derfor enige i at Midtnorsk jazzsenter, Sørnorsk jazzsenter, Vestnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter bør bli plassert på post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m., og kommer til å følge opp dette på høringer i Stortinget.

Fra forsiden

Nyheter

Makt og armlengder i kulturlivet

Forrige ukes statsbudsjettdebatt ga flere spørsmål enn svar rundt de strukturelle endringene som nå skjer i forvaltningen på kunst- og kulturfeltet. I en kronikk i Morgenbladet i dag løfter Norske Konsertarrangører, Ny musikk og Norsk jazzforum en del av utfordringene rundt armlengdes avstand-prinsippet og maktsentreringen disse endringene fører til.

Nyheter

Storbandprisen 2020 til Ingrid Øygard Steinkopf

Musiker, komponist og bandleder Ingrid Øygard Steinkopf ble 9. oktober hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2020. Hun er en ressursperson som bidrar enormt til storbandmiljøet, en ildsjel og pådriver med enorm kapasitet, sier Norsk jazzforum i sin begrunnelse for prisen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev