Nyheter

Norsk jazzforums kulturpolitiske oppfølging

Fredag 2. februar deltar Norsk jazzforum på Kulturdepartementets innspillsmøte for Kulturmeldingen, og leverer innspill om hva organisasjonen mener er viktig for kulturpolitikken de neste tjue årene. Tidligere i uka var daglig leder Gry Bråtømyr på plass hos Stortingets familie- og kulturkomité med høringssvar om tiltak mot seksuell trakassering. Neste uke kommer Norsk jazzforum med høringssvar på åndsverkloven.

Kulturdepartementet er i gang med forberedelser til ny Kulturmelding og har allerede invitert til regionale innspillsmøter over hele landet. Fredag 2. februar er det nasjonalt innspillsmøte i Oslo, og sammen med en rekke andre kulturorganisasjoner vil Norsk jazzforum være tilstede for å gi sine innspill til kulturpolitikken de neste tjue årene.

Stortingets familie- og kulturkomiteen inviterte mandag 29. januar til høring om tiltak mot seksuell trakassering. Som en av få aktører fra musikklivet deltok Norsk jazzforum, og daglig leder Gry Bråtømyr understreket at kampanjen #nårmusikkenstilner, som kom i kjølvannet av #metoo, rammer også vårt felt hardt, og seksuell trakassering er noe vi må ta og tar på høyeste alvor. Norsk jazzforum er medlem av Balansekunst som arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv, og under høringen la Bråtømyr fram en tiltaksliste på vegne av foreningen. Balansekunst representerer godt over 50 ulike musikk- og kulturorganisasjoner og er beredt til å iverksette tiltak ovenfor kulturbransjen i Norge. Høringsinnspillet kan lastes ned her (pdf)..

Stortingets familie- og kulturkomité arrangere 5. februar en svært viktig høring om Åndsverksloven og daglig leder i Norsk jazzforum vil delta også her.
– Norsk jazzforum arbeider for å bedre kunstnerkårene i Norge og med det er vi særlig opptatt av inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og ikke minst opphavsrett. En revidert åndsverklov som tar sikte på å styrke rettighetshavernes stilling slik at de i større grad skal kunne leve av sin virksomhet, er vi svært glade for, sier Bråtømyr.
Høringsinnspillet kan lastes ned her (pdf).

Fra forsiden

Nyheter

Storbandprisen 2019 til Gunnar Gustavsen

Bandleder, arrangør og trombonist Gunnar Gustavsen i Hammerfest Storband ble lørdag 12. oktober hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2019. Gustavsen er en ildsjel som i en årrekke har arbeidet aktivt for jazzmiljøet både i Hammerfest og i hele Finnmark, og hans innsats har hatt enorm betydning for det lokale jazz- og musikklivet, sier Norsk jazzforum i sin begrunnelse for prisen.

Nyheter

Påmelding til Jazzahead 2020

Etter årets store partnerland-satsing på Jazzahead er det nå på tide å tenke på neste års utgave. Frist for «earlybird»-registrering er fredag 11. oktober, og siste frist for å søke om showcase er torsdag 31. oktober.

Meld deg på vårt nyhetsbrev