Nyheter

Norsk jazzforum i høringer på Stortinget

Komitéhøringene på Stortinget er i gang, og Norsk jazzforum møter Familie- og kulturkomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen for å snakke jazzens sak.

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, presenterer organisasjonens innspill til Statsbudsjettet 2018 for Familie- og kulturkomiteen mandag 30. oktober og for Utenriks- og forsvarskomiteen onsdag 1. november.

– Komitéhøringene er svært viktige for Norsk jazzforum, og gir oss muligheten til å presentere innspillene våre for representanter i alle partier, sier Bråtømyr.

Styrking av festivalordningen og tilskuddordningen for musikere og ensembler i Norsk kulturfond er to av de mest sentrale punktene i Norsk jazzforums innspill til Familie- og kulturkomiteen. Norsk jazzforum støtter her Kulturrådets egne anmodninger om å styrke ordningene med hhv. 15 og 10 friske millioner.

– I 2018 skal tolv tidligere knutepunktfestivaler for musikk fases inn i festivalordningen i kulturrådet, og vi får en etterlengtet festivalordning der vi ser feltet under et hele. Men uten økte rammer vil det være umulig å videreutvikle feltet eller å redusere de økonomiske avstandene uten dramatiske kutt i de store festivalene, sier Bråtømyr.
I tillegg ber Norsk jazzforum Familie- og kulturkomiteen om å støtte en flytting av driftsstøtten til nasjonale organisasjoner fra post 55 til Kulturdepartementet.

I høringen til Utenriks- og forsvarskomiteen er det UDs kutt i kap. 115, Næringsfremme, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, som Bråtømyr vil kommentere. Dette innspillet leverer Norsk jazzforum sammen med FolkOrg.

– Når Utenriksminister Brende og Kulturminister Helleland tidligere i høst inviterte til fest for å hylle norske kunstneres arbeid i utlandet ble vi så glade. Vi så det som en anerkjennelse av kunstnernes internasjonale arbeid, og trodde på en budsjettlekkasje i denne sammenhengen. I stedet står vi overfor et forslag om å halvere de kulturelle aktivitetsmidlene og for vårt felt er dette svært dramatisk, sier Bråtømyr.

Les innspillene her:
Norsk jazzforums innspill til Statsbudsjettet 2018 – Familie- og kulturkomiteen
Norsk jazzforums innspill til Statsbudsjettet 2018 – Utenriks- og forsvarskomiteen

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til Kulturrådet og NOU-utvalget

I slutten av mai deltok daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, i et dialogmøte med Kulturrådet og NOU-utvalget. Bakgrunnen for møtet var å se flere sider av musikklivet og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Meld deg på vårt nyhetsbrev