Nyheter

Norsk jazzforum i høringer på Stortinget

Komitéhøringene på Stortinget er i gang, og Norsk jazzforum møter Familie- og kulturkomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen for å snakke jazzens sak.

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, presenterer organisasjonens innspill til Statsbudsjettet 2018 for Familie- og kulturkomiteen mandag 30. oktober og for Utenriks- og forsvarskomiteen onsdag 1. november.

– Komitéhøringene er svært viktige for Norsk jazzforum, og gir oss muligheten til å presentere innspillene våre for representanter i alle partier, sier Bråtømyr.

Styrking av festivalordningen og tilskuddordningen for musikere og ensembler i Norsk kulturfond er to av de mest sentrale punktene i Norsk jazzforums innspill til Familie- og kulturkomiteen. Norsk jazzforum støtter her Kulturrådets egne anmodninger om å styrke ordningene med hhv. 15 og 10 friske millioner.

– I 2018 skal tolv tidligere knutepunktfestivaler for musikk fases inn i festivalordningen i kulturrådet, og vi får en etterlengtet festivalordning der vi ser feltet under et hele. Men uten økte rammer vil det være umulig å videreutvikle feltet eller å redusere de økonomiske avstandene uten dramatiske kutt i de store festivalene, sier Bråtømyr.
I tillegg ber Norsk jazzforum Familie- og kulturkomiteen om å støtte en flytting av driftsstøtten til nasjonale organisasjoner fra post 55 til Kulturdepartementet.

I høringen til Utenriks- og forsvarskomiteen er det UDs kutt i kap. 115, Næringsfremme, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, som Bråtømyr vil kommentere. Dette innspillet leverer Norsk jazzforum sammen med FolkOrg.

– Når Utenriksminister Brende og Kulturminister Helleland tidligere i høst inviterte til fest for å hylle norske kunstneres arbeid i utlandet ble vi så glade. Vi så det som en anerkjennelse av kunstnernes internasjonale arbeid, og trodde på en budsjettlekkasje i denne sammenhengen. I stedet står vi overfor et forslag om å halvere de kulturelle aktivitetsmidlene og for vårt felt er dette svært dramatisk, sier Bråtømyr.

Les innspillene her:
Norsk jazzforums innspill til Statsbudsjettet 2018 – Familie- og kulturkomiteen
Norsk jazzforums innspill til Statsbudsjettet 2018 – Utenriks- og forsvarskomiteen

Fra forsiden

Nyheter

Innspill til ny stimuleringsordning

Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til Kulturdepartementets nye stimuleringsordning for kulturfeltet. Kompensasjon for bortfall av inntekt for utenlandsvirksomhet for musikere samt en vederlagskompensasjonsordning er hovedpunktene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev