Nyheter

Musikere og klubber diskuterer honorarer

Musikerhonorar blir ett av hovedtemaene når musikere og klubber møtes til Norsk jazzforums årlige medlemsmøter søndag 24. januar.

Illustrasjonsfoto: Hanna Paulsberg Concept på Herr Nilsen (foto: Pål Buset)

Det er med ønske om samhandling og felles forståelse at Norsk jazzforum i år inviterer musiker- og klubbmedlemmer til felles program på de årlige medlemsmøtene. På Popsenteret i Oslo søndag 24. januar, skal de to medlemsgruppene ha separate møter med faglig innhold første del av dagen. Etter lunsj samles alle til felles gruppearbeid og paneldebatt rundt temaet musikerhonorar med utgangspunkt i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) sitt anbefalte minstehonorar for spillejobber.

– Dette er et høyaktuelt tema som berører begge medlemsgruppene. Vi må etterstrebe at musikerne får anstendige honorar uten å nedskalere aktiviteten ute hos klubbene. Dette er en krevende øvelse som må løses i felleskap, særlig med de frivillige arrangørene som lever med en svært presset økonomi, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Fra og med 1. januar 2016 anbefaler MFO et minstehonorar på kr 4 210 pr. musiker pr. konsert. Hvordan man i felleskap kan møte og innfri dette skal diskuteres i grupper med både musikere og arrangører, før dagen avsluttes med paneldebatt ledet av Paal Ritter Schjerven, kunstnerisk leder i Popsenteret.

Todelt program
Musikere- og klubbmedlemmer i Norsk jazzforum har tidligere hatt helt separate medlemsmøter. Selv om det i år inviteres til stor felles samling, vil halve dagen består av separat faglig program for hver av medlemsgruppene. Fra morgenen og fram til lunsj vil blant annet markedsføring stå på programmet. Jarle Savio, bransjeveteran og for tiden strategisk planlegger i Phonofile, skal snakke om markedsføring for musikere. Henrik Mehl, markedsansvarlig i Nasjonal jazzscene, vil snakke om markedsføring for klubbene og arrangere en workshop . Det er også satt av tid til diskusjon rundt tidsaktuelle temaer for hver av de to gruppene.

Møtet er åpent for musiker- og klubbmedlemmer av Norsk jazzforum.
Påmeldingsfrist er 8. januar. Påmelding sendes Norsk jazzforum.

 

Fra forsiden

Nyheter

Ototoi spilte seg til Jazzintro-finale

Det var Ototoi som sikret seg den andre finaleplassen i Jazzintro 2022 under Maijazz i Stavanger søndag kveld. I juli skal kvartetten kjempe om tittelen Årets unge jazzmusikere 2022, lanseringspakke fra Norsk jazzforum, mentorprogram støttet av Talent Norge samt Gramo-stipend på kr 150 000.

Nyheter

Lanserer Jazzprisen

I dag lanserte Norsk jazzforum opprettelsen av Jazzprisen, en årlig prisutdeling for norsk jazzmusikk i alle dens former. Prisen skal feire den grenseløse norske jazzen og vise frem det musikalske mangfoldet landet har å by på. NRK er med som mediepartner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev