Nyheter

Et kulturbudsjett som forventet

Som forventet la Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen i dag fram et stramt kulturbudsjett for 2023. – Det må være lov å være skuffet på vegne av kulturfeltet som fortsatt er preget av etterdønningene av pandemien, mener styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset. – Med økte levekostnader vil dette bli merkbart, ikke minst for kunstnerne i det frie feltet.

Det var tidlig varslet om at kulturlivet ikke kunne forvente seg noe i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Kulturbudsjettet som Kultur- og likestillingsministerminister Anette Trettebergstuen la fram i dag, inneholder likevel noen positive satsinger som full momskompensasjon for frivilligheten, økning til Balansekunst for å styrke organisasjonens arbeid for et mer likestilt og mangfoldig kulturliv samt en utredning om regionale kulturfond. Men de fleste av løftene fra Hurdalsplattformen er satt på vent, og Creos utregning av kulturens andel av statsbudsjettet viser heller en svak nedgang enn innfrielse av løftet om gradvis økning til én prosent.

Til tross for at forventingene var lave etter Trettebergstuens tidligere uttalelser, hadde styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, håpet på en annen prioritering: – Pandemien har vist oss hvor viktig kunst og kultur er. Det er i dårlige tider vi virkelig trenger et frodig kulturliv. Kunst og kultur har en samfunnsbyggende funksjon, og derfor må det også skapes rom for et mangfold av uttrykk og ytringer. Vi forsterker og bygger tilhørighet og fellesskap gjennom gode musikkopplevelser, sier Brattset.

Behov for satsing på det frie feltet
Regjeringen skriver at de vil legge til rette for flere kulturarbeidsplasser og kompetansemiljø over hele landet, sikre institusjonene og satse på det frie feltet, og legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter. – Vi kan ikke se at dette fanges opp i forslag til statsbudsjett. Men at arbeidet med en kunstnermelding er i gang, og at Regjeringen neste år vil sette i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet, er positivt. Den varslede gjennomgangen av musikkfeltet skal se på institusjoner, organisasjoner, frivillighet, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng. Målet for musikkpolitikken må være å tilrettelegge for et åpent og mangfoldig musikkliv, hvor publikum har tilgang på konserter av høy kvalitet, sier Ingrid Brattset.

I utlysningen av innspill til kunstnermelding, spør departementet blant annet om hvorvidt flere kulturarbeidsplasser, rimelig betaling, tilgang til sosiale rettigheter, kunstnerisk frihet og økt internasjonalt arbeid, kan oppnås gjennom økt satsing på det frie feltet. – Forutsetningen er en balansert satsing som både styrker enkeltkunstnere, men også strukturene rundt kunstnerne, mener Brattset.
I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det kun lagt opp til en videreføring av andelen kunstnerstipend. – En økning her hadde gitt et viktig signal om at de tar kunstnerne på alvor i en vanskelig tid. Flere kunstnerstipender med ulike størrelser og varigheter ville gitt flere skapere og utøvere trygghet og utviklingsmuligheter, sier Brattset.

Utreder regionale kulturfond
I forslaget til statsbudsjett for 2023, skriver Regjeringen at de har iverksatt utredning av regionale kulturfond som skal stimulere til økt kunst- og kulturaktivitet lokalt. Målet er å styrke samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv, i tillegg til å forsterke lokal og regional kulturfrivillighet. Arrangørforum, et nettverk av arrangørorganisasjoner på musikkfeltet, lanserte ideen i 2017, og har sammen med Norsk kulturforum, Creo og Norsk musikkråd jobbet for å få dette etablert.
– I Hurdalsplattformen lova regjeringa å etablere regionale kulturfond. Vi set stor pris på at regjeringa har sett eit tydeleg mål om at regionale kulturfond skal styrkje samspelet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv, i tillegg til å forsterke lokal og regional kulturfrivilligheit. Vi er skuffa over at det ikkje er sett av pengar til regionale kulturfond i 2023, i ei tid der etterverknadane etter pandemien framleis slit på kulturlivet. Når kulturdepartementet no skal greie ut regionale kulturfond, håpar vi at organisasjonane på feltet blir sterkt involverte, slik at ordninga vil treffe best mogleg. Vi stiller oss til disposisjon, sier Linda Dyrnes, daglig leder i FolkOrg, på vegne av Arrangørforum.

Fra forsiden

Nyheter

Hedersprisen 2023 til Karin Krog

Norsk jazzforums hederspris 2023 er tildelt Karin Krog. - En pionér i norsk jazz. Nyskapende, utforskende og modig, sier Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen.

Nyheter

Jazzpris-programmet er klart

Det blir en skikkelig festaften i Ibsenhuset i Skien når Jazzprisen arrangeres for aller første gang lørdag 15. april. Tine Skolmen loser oss gjennom et show med musikk fra Scheen Jazzorkester, Cortex, Hedvig Mollestad, LILJA med gjester, Fåx Trått, Oslo 14, Joakim Rainer Trio, Marthe Lea Band og Summers/Holsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev